Student Support

print

Topsport en studie

Jij doet aan topsport. En wilt dat combineren met je opleiding. Je wedstrijden en trainingen kosten je al gauw zo’n 15 à 20 uur per week. Dus loop je kans om een les of een tentamen te missen. Je hebt een grotere kans op studievertraging. Of zelfs uitval. Toch kan topsport samengaan met studeren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van jouw sport en van de opleiding die je doet.

Je komt in aanmerking voor de topsport regeling als je ingeschreven staat bij Avans en

  • beschikt over een A-, en HP-status (NOC*NSF) of
  • een NOC*NSF-status hebt met een talentprofiel Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Belofte (B).

 

  • als je een Regiostatus Junior of Regiostatus Senior hebt, werkt bij erkende sportbonden of werkt met groepen sporters met een talentstatus of hoger in een sport die door NOC*NSF erkend is, kun je na toetsing voor de Avansregeling in aanmerking komen. 

Intake

Laat ons weten dat jij aan topsport doet. Vul voor het aanvragen van topsportvriendelijke faciliteiten het inventarisatieformulier in. Vervolgens vragen we je om een afspraak te maken bij de studentendecaan. De decaan vertelt je over de procedure en inventariseert de te verwachten knelpunten. Deze inventarisatie leg je voor aan de topsport contactpersoon van je opleiding. Die stelt samen met jou een geïntegreerd studie- sportplan op. Hierin staan afspraken over je planning en hoe jij je studiepunten gaat behalen. Als dit plan wordt goedgekeurd door de Examencommissie kun je gebruik maken van de regeling.

Lees ook de regeling faciliteiten studenten/topsporters.

Financiële ondersteuning bij overschrijding studieduur 

Bij overschrijding van je studieduur kun je financiële ondersteuning aanvragen. Het formulier dat hiervoor nodig is, vraag je op bij de studentendecaan. Om in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ingeschreven als student
  • bewijs van topsport status
  • alleen bij studievertraging als gevolg van topsport
  • verklaring contactpersoon academie

Contact
Je eerste aanspreekpunt is de studentendecaan of je studieloopbaanbegeleider. De studentdecanen zijn bereikbaar via mail of via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50.

Laatst bijgewerkt op 29 april 2021.
Relevant/Gekoppeld
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Studietwijfel?

Je staat er niet alleen voor. Avans helpt je bij het maken van een passende vervolgkeuze.

Bekijk hier de mogelijkheden

Nieuws
Agenda