Student Support

print

College van Beroep voor de Examens

(In English)
Het College van Beroep voor de Examens (Cobex) is het onafhankelijke rechtsorgaan van Avans Hogeschool op grond van artikel 7.60 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

In beroep gaan

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of van een examinator kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Denk hierbij aan beslissingen:

  • van een examencommissie met betrekking tot het al dan niet verlenen van een vrijstelling
  • inzake het bindend studieadvies
  • over fraude
  • omtrent de (her)beoordeling van toetsen, tentamen- en examenuitslagen, toelating tot toetsen en tentamens, extra toets- en tentamengelegenheden.

Ook wanneer de examencommissie of examinator weigert om een beslissing te nemen, kun je in beroep gaan.

Meestal staat onderaan de beslissing die je hebt gekregen vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het Cobex.

Beroep indienen 

Lees hoe je een beroep indient.

Secretariaat Cobex

Postadres:

Avans Hogeschool
College van Beroep voor de Examens
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 90.116
4800 RA Breda

E-mailadres: cobex@avans.nl


Uitspraken

Om je een idee te geven welke zaken het Cobex behandelt, ga je naar de Hoe kan ik: zien waarover het College van Beroep uitspraken doet. De uitspraken staan daar per onderwerp gerangschikt. 

Laatst bijgewerkt op 26 augustus 2021.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda