Studentinfo

print

College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens (Cobex) is het onafhankelijke rechtsorgaan van Avans Hogeschool op grond van artikel 7.60 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

In beroep gaan

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of van een examinator kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Denk hierbij aan beslissingen:

  • van een examencommissie met betrekking tot het al dan niet verlenen van een vrijstelling
  • inzake het bindend studieadvies
  • over fraude
  • omtrent de (her)beoordeling van toetsen, tentamen- en examenuitslagen, toelating tot toetsen en tentamens, extra toets- en tentamengelegenheden.

Ook wanneer de examencommissie of examinator weigert om een beslissing te nemen, kun je in beroep gaan.

Meestal staat onderaan de beslissing die je hebt gekregen vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het Cobex.

Beroep indienen 

Lees hoe je een beroep indient.

Secretariaat Cobex

Postadres:

Avans Hogeschool
College van Beroep voor de Examens
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 90.116
4800 RA Breda

E-mailadres: cobex@avans.nl


Uitspraken

Om je een idee te geven welke zaken het Cobex behandelt, ga je naar de Hoe kan ik: zien waarover het College van Beroep uitspraken doet. De uitspraken staan daar per onderwerp gerangschikt. 

Laatst bijgewerkt op 12 augustus 2019.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda