Student Support

print

Handicap en studie

Je hebt lichamelijke of psychische klachten. Bent chronisch moe. Hebt last van faalangst of concentratieproblemen. Een vorm van dyslexie of autisme. Epilepsie, reuma of astma. Dan heb je een verhoogde kans op studievertraging. Of zelfs uitval. Avans wil jou zoveel mogelijk dezelfde kansen bieden als studenten die niets mankeren. En bieden daarom een aantal speciale voorzieningen. Dat begint bij rolstoelvriendelijke gebouwen. Maar gaat ook over aanpassingen op maat. Wij zijn benieuwd naar jouw talenten. Daarom staan we niet lang stil bij onmogelijkheden. Maar kijken samen met jou wat wél mogelijk is.

Studievoortgang
Jouw functiebeperking heeft gevolgen voor je studievoortgang. Neem dan contact op met een studentendecaan. Deze bekijkt welke mogelijkheden en beperkingen er zijn en welke voorzieningen we moeten treffen. Ook geeft de decaan je informatie over mogelijke financiële regelingen via DUO of Avans. Maak een afspraak via de Studenten Informatie Balie.

Voorzieningen
Je hebt recht op compenserende maatregelen. Zo kun je in aanmerking komen voor een aangepaste examenvorm, lees- en schrijfsoftware of een aanwezigheidsversoepeling. Je beperking is hierbij bepalend. We doen aanpassingen vanuit jouw behoefte, waarbij jij de ervaringsdeskundige bent. In het Protocol Handicap & Studie lees je hoe je een en ander regelt en welke formulieren daarbij horen.

Helpdesk Autisme
Studenten met autisme kunnen met algemene vragen over studeren in het hbo terecht bij de informatie- en advieslijn van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Deze is bereikbaar op donderdag tussen 10:00 uur en 13:00 uur, via 0900 - 288 47 63. Je kunt je vraag ook mailen naar i&a@autisme.nl.

Meer informatie
Wat je van Avans Hogeschool mag verwachten, lees je in het Beleidsplan Handicap & Studie. Of bekijk de folder 'Studeren met een functiebeperking bij Avans Hogeschool'. Algemene informatie over studeren met een functiebeperking vind je op de site van het landelijk expertisecentrum ECIO.

Bekijk ook de toegankelijkheid van de gebouwen.

 

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2022.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda