Student Support

print

Voorwaarden bestuursbeurs

Wanneer je actief bent in een bestuur, kun je aanspraak maken op een bestuursbeurs. Om een bestuursbeurs te ontvangen moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 

 • Je moet staan ingeschreven als student aan Avans Hogeschool als voltijds-, deeltijd- of duale student en collegegeld betalen aan Avans Hogeschool.
 • Je moet per 1 oktober lid zijn van het bestuur van een studentenorganisatie. Dit moet blijken uit de statuten.
 • Je ontvangt voor je bestuursfunctie geen vergoeding of andere vorm van bezoldiging van de betreffende studentenorganisatie of anderszins.
 • Je voldoet, net als het bestuur van de betreffende studentenorganisatie, aan de procedurele voorschriften van de Kaderregeling Bestuurlijk actieve studenten.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Je kunt géén beroep meer doen op de Regeling Profileringsfonds ten gevolge van het bestuurlijk actief zijn. Wel om andere redenen, zie hiervoor de Regeling Profileringsfonds.
 • De bestuursbeurs is niet gekoppeld aan de studiefinanciering. De studiefinanciering blijft doorlopen. Als je geen studiefinanciering ontvangt kun je ook aanspraak maken op een bestuursbeurs.
 • De bestuursbeurs is niet gekoppeld aan het behalen van studiepunten.
 • Als je tijdens een bestuursjaar afstudeert of je bestuurslidmaatschap beëindigt, ontvang je een bestuursbeurs naar rato.
 • Een bestuursbeurs is slechts eenmalig en ontvang je voor maximaal 10 maanden voor de totale periode van je inschrijving.
 • De bestuursbeurs is strikt persoonlijk. Als het bedrag van de bestuursbeurs gebruikt wordt voor activiteiten van de studentenorganisatie moet dat deel van de bestuursbeurs terugbetaald worden.
 • Als je een bestuursbeurs ontvangt, ben je verplicht om deel te nemen aan het scholingsprogramma dat Avans Hogeschool aan bestuurlijk actieve studenten aanbiedt. Het scholingsprogramma bestaat uit drie dagdelen die verspreid over het studiejaar worden aangeboden. Indien een bestuurslid niet deelneemt aan de scholing dan heeft dit een sanctie tot gevolg: het terugbetalen van 10% van de ontvangen bestuursbeurs. 

Per studentenorganisatie zijn per studiejaar maximaal 20 maanden bestuursbeurs beschikbaar. Iedere studentenorganisatie die voldoet aan de voorwaarden, zoals gesteld in de Kaderregeling, ontvangt minimaal 10 maanden bestuursbeurs.

Het bestuur van een studentenorganisatie kan voor maximaal 6 bestuursleden een aanvraag voor een bestuursbeurs indienen. De toegekende maanden bestuursbeurs worden evenredig over de maximaal 6 bestuursleden verdeeld. In de aanvraag moet het bestuur vermelden op welke individuele bestuursleden de aanvraag betrekking heeft, omdat de bestuursbeurzen per persoon worden uitgekeerd en geregistreerd.  

Let op: een student kan gedurende zijn inschrijving maximaal 10 maanden een bestuursbeurs ontvangen. 

Om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs moet het aanvraagformulier volledig worden ingevuld en met de bijbehorende verplichte bijlagen worden ingediend. Hoe je een aanvraag indient, lees je hier.

Laatst bijgewerkt op 31 juli 2020.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda