Studentinfo

print

Voorwaarden bestuursbeurs

Wanneer je actief bent in een bestuur, kun je aanspraak maken op een bestuursbeurs. Om een bestuursbeurs te ontvangen moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 

 • Je moet staan ingeschreven als student aan Avans Hogeschool als voltijds-, deeltijd- of duale student en collegegeld betalen aan Avans Hogeschool.
 • Je moet per 1 oktober lid zijn van het bestuur van een studentenorganisatie. Dit moet blijken uit de statuten.
 • Je ontvangt voor je bestuursfunctie geen vergoeding of andere vorm van bezoldiging van de betreffende studentenorganisatie of anderszins.
 • Je voldoet, net als het bestuur van de betreffende studentenorganisatie, aan de procedurele voorschriften van de Kaderregeling Bestuurlijk actieve studenten.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Je kunt géén beroep meer doen op de Regeling Profileringsfonds ten gevolge van het bestuurlijk actief zijn. Wel om andere redenen, zie hiervoor de Regeling Profileringsfonds.
 • De bestuursbeurs is niet gekoppeld aan de studiefinanciering. De studiefinanciering blijft doorlopen. Als je geen studiefinanciering ontvangt kun je ook aanspraak maken op een bestuursbeurs.
 • De bestuursbeurs is niet gekoppeld aan het behalen van studiepunten.
 • Als je tijdens een bestuursjaar afstudeert of je bestuurslidmaatschap beëindigt, ontvang je een bestuursbeurs naar rato.
 • Een bestuursbeurs is slechts eenmalig en ontvang je voor maximaal 10 maanden voor de totale periode van je inschrijving.
 • De bestuursbeurs is strikt persoonlijk. Als het bedrag van de bestuursbeurs gebruikt wordt voor activiteiten van de studentenorganisatie moet dat deel van de bestuursbeurs terugbetaald worden.
 • Als je een bestuursbeurs ontvangt, ben je verplicht om deel te nemen aan het scholingsprogramma dat Avans Hogeschool aan bestuurlijk actieve studenten aanbiedt. Het scholingsprogramma bestaat uit drie dagdelen die verspreid over het studiejaar worden aangeboden. Indien een bestuurslid niet deelneemt aan de scholing dan heeft dit een sanctie tot gevolg: het terugbetalen van 10% van de ontvangen bestuursbeurs. 

Per studentenorganisatie zijn per studiejaar maximaal 20 maanden bestuursbeurs beschikbaar. Iedere studentenorganisatie die voldoet aan de voorwaarden, zoals gesteld in de Kaderregeling, ontvangt minimaal 10 maanden bestuursbeurs.

Het bestuur van een studentenorganisatie kan voor maximaal 6 bestuursleden een aanvraag voor een bestuursbeurs indienen. De toegekende maanden bestuursbeurs worden evenredig over de maximaal 6 bestuursleden verdeeld. In de aanvraag moet het bestuur vermelden op welke individuele bestuursleden de aanvraag betrekking heeft, omdat de bestuursbeurzen per persoon worden uitgekeerd en geregistreerd.  

Let op: een student kan gedurende zijn inschrijving maximaal 10 maanden een bestuursbeurs ontvangen. 

Om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs moet het aanvraagformulier volledig worden ingevuld en met de bijbehorende verplichte bijlagen worden ingediend. Hoe je een aanvraag indient, lees je hier.

Laatst bijgewerkt op 31 juli 2020.
Online spreekuur studentbegeleiding

Heb je een ondersteuningsvraag, twijfel je over je studie of heb je een ontwikkelvraag, plan dan een moment tijdens het online spreekuur. Dat kan via de onderstaande button. We plannen dan een afspraak van 15 minuten voor je in.

Online spreekuur inplannen

Contact met het studentendecanaat

Heb je te maken met persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088-525 75 50. Andere vragen?

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda