Studentinfo

print

Vereisten jaarverslag

De studentenorganisatie moet verantwoording afleggen voor de toegekende bestuursbeurzen in de vorm van een jaarverslag. Uiterlijk 1 juli van het betreffende studiejaar moet het jaarverslag ingediend zijn. Het jaarverslag dient per mail naar bestuursbeurzen@avans.nl te worden verstuurd. De mail moet voorzien zijn van de naam van de studentenorganisatie en de namen van de bestuursleden die een bestuursbeurs hebben ontvangen. 

Let op: deze deadline zal strikt worden gehanteerd!

In het jaarverslag moet het bestuur aangeven welke doelstellingen bereikt zijn. De verantwoording in het jaarverslag is onder andere relevant voor de beoordeling van aanvragen voor bestuursbeurzen voor volgende studiejaren. 

In het jaarverslag moeten in ieder geval een aantal van de volgende elementen zijn opgenomen: 

  • deelnemerslijsten met handtekeningen
  • foto’s: minimaal 3 en maximaal 5 per activiteit 
  • filmpjes 
  • financieel verslag, facturen, bonnetjes 
  • posters of flyers 
  • contracten 
  • correspondentie van externe partijen met daarin een duidelijke bevestiging van een activiteit

Aan het jaarverslag moet voor elk bestuurslid dat een bestuursbeurs heeft ontvangen een verklaring zijn toegevoegd waaruit blijkt dat het betreffende bestuurslid de bestuurlijke activiteiten daadwerkelijk en naar behoren heeft verricht. Uit de verklaring moet tevens blijken dat het betreffende bestuurslid voor de bestuursfunctie geen andersoortige vergoeding van de betreffende studentenorganisatie heeft verkregen. De verklaring moet ondertekend zijn door de voorzitter van het bestuur of daar waar het de voorzitter zelf betreft de secretaris. 

Laatst bijgewerkt op 24 juli 2020.
Online spreekuur studentbegeleiding

Heb je een ondersteuningsvraag, twijfel je over je studie of heb je een ontwikkelvraag, plan dan een moment tijdens het online spreekuur. Dat kan via de onderstaande button. We plannen dan een afspraak van 15 minuten voor je in.

Online spreekuur inplannen

Contact met het studentendecanaat

Heb je te maken met persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088-525 75 50. Andere vragen?

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda