Student Support

print

Vereisten jaarverslag

De studentenorganisatie moet verantwoording afleggen voor de toegekende bestuursbeurzen in de vorm van een jaarverslag. Uiterlijk 1 juli van het betreffende studiejaar moet het jaarverslag ingediend zijn. Het jaarverslag dient per mail naar bestuursbeurzen@avans.nl te worden verstuurd. De mail moet voorzien zijn van de naam van de studentenorganisatie en de namen van de bestuursleden die een bestuursbeurs hebben ontvangen. 

Let op: deze deadline zal strikt worden gehanteerd!

In het jaarverslag moet het bestuur aangeven welke doelstellingen bereikt zijn. De verantwoording in het jaarverslag is onder andere relevant voor de beoordeling van aanvragen voor bestuursbeurzen voor volgende studiejaren. 

In het jaarverslag moeten in ieder geval een aantal van de volgende elementen zijn opgenomen: 

  • deelnemerslijsten met handtekeningen
  • foto’s: minimaal 3 en maximaal 5 per activiteit 
  • filmpjes 
  • financieel verslag, facturen, bonnetjes 
  • posters of flyers 
  • contracten 
  • correspondentie van externe partijen met daarin een duidelijke bevestiging van een activiteit

Aan het jaarverslag moet voor elk bestuurslid dat een bestuursbeurs heeft ontvangen een verklaring zijn toegevoegd waaruit blijkt dat het betreffende bestuurslid de bestuurlijke activiteiten daadwerkelijk en naar behoren heeft verricht. Uit de verklaring moet tevens blijken dat het betreffende bestuurslid voor de bestuursfunctie geen andersoortige vergoeding van de betreffende studentenorganisatie heeft verkregen. De verklaring moet ondertekend zijn door de voorzitter van het bestuur of daar waar het de voorzitter zelf betreft de secretaris. 

Laatst bijgewerkt op 24 juli 2020.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda