Studentinfo

print

Veelgestelde vragen bestuursbeurs

Vragen over recht op beurzen

Wij zijn een nieuwe studentenorganisatie, komen wij in aanmerking voor een beurs?

Als de studentenorganisatie voldoet aan de voorwaarden die in de Kaderregeling Bestuurlijk actieve studenten staan kun je aanspraak maken op een bestuursbeurs. Twijfel je of aan de voorwaarden wordt voldaan, neem dan contact op met bestuursbeurzen@avans.nl. 

Wie komt in aanmerking voor een bestuursbeurs?

Iedereen die als student aan Avans Hogeschool staat ingeschreven en bestuurlijk werk uitvoert voor een studentenorganisatie, zoals een voorzitter, secretaris of penningmeester.

Moet ik het gehele jaar ingeschreven staan bij mijn opleiding om beurzen te ontvangen?

Je krijgt alleen beurzen als je staat ingeschreven bij Avans Hogeschool. Als je niet staat ingeschreven kun je geen bestuursbeurs ontvangen. 

Vragen over de verdeling van beurzen

Hoe worden de beurzen verdeeld?

Per studentenorganisatie zijn per studiejaar maximaal 20 maanden bestuursbeurs beschikbaar. Iedere studentenorganisatie die voldoet aan de voorwaarden, zoals gesteld in de Kaderregeling, ontvangt minimaal 10 maanden bestuursbeurs.

Het bestuur van een studentenorganisatie kan voor maximaal 6 bestuursleden een aanvraag voor een bestuursbeurs indienen. De toegekende maanden bestuursbeurs worden evenredig over de, maximaal 6, bestuursleden verdeeld. In de aanvraag moet het bestuur vermelden op welke individuele bestuursleden de aanvraag betrekking heeft, omdat de bestuursbeurzen per persoon worden uitgekeerd en geregistreerd. 

Hoeveel beurzen mag ik maximaal ontvangen?

Iedere student kan gedurende zijn inschrijving maximaal voor 10 maanden een bestuursbeurs ontvangen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld in je 2e studiejaar 5 maanden en in je 3e studiejaar 5 maanden een beurs ontvangt. Daarnaast is het mogelijk dat je lid bent van meerdere studentenorganisaties en voor meerdere functies beurzen ontvangt, zolang dit niet boven de 10 maanden uitkomt.

Vragen over betalingen

Op welke manier worden beurzen uitbetaald?

Zodra de beurzen zijn toegekend medio november en de voorzitters de juiste gegevens hebben aangeleverd, ontvangen de individuele bestuurders een overeenkomst van toekenning. Zodra de getekende overeenkomsten door de Commissie FOS zijn ontvangen vindt de uitbetaling plaats.

Wanneer worden de beurzen uitbetaald?

De beurzen worden uitbetaald aan het einde van het jaar, vanaf december. Dit gaat op volgorde van de aangeleverde gegevens. De uitbetaling is individueel.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de uitbetaling van mijn beurzen?

Bij bestuursbeurzen@avans.nl.  

Waar moeten we als bestuur op letten om de uitbetaling goed te laten verlopen?

De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor het communiceren van de juiste gegevens en het aantal beurzen per persoon. Let op dat je op tijd én volledig je gegevens aanlevert.

Kan ik op een andere bankrekening dan waar collegegeld van betaald wordt geld gestort krijgen?

Nee, dit is vanuit juridisch oogpunt niet mogelijk.

Kunnen niet alle beurzen naar de studentenorganisatie overgemaakt worden?

Uitbetaling van de beurzen kan alleen individueel aan studenten en niet aan de studentenorganisatie.

Staat je vraag er niet tussen of vind je niet het antwoord op de informatiepagina’s van de bestuursbeurzen, neem dan contact op met bestuursbeurzen@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 23 september 2020.
Online spreekuur studentbegeleiding

Heb je een ondersteuningsvraag, twijfel je over je studie of heb je een ontwikkelvraag, plan dan een moment tijdens het online spreekuur. Dat kan via de onderstaande button. We plannen dan een afspraak van 15 minuten voor je in.

Online spreekuur inplannen

Contact met het studentendecanaat

Heb je te maken met persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088-525 75 50. Andere vragen?

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda