Student Support

print

Bestuursbeurs aanvragen

Een aanvraag voor een bestuursbeurs dien je in via het aanvraagformulier. Lees voordat je een aanvraag indient onderstaande informatie, de informatie op de pagina’s over de bestuursbeurs en de Kaderregeling door, zodat je weet waar je aan moet voldoen. 

Heb je alle documenten compleet, dien dan de volledige aanvraag uiterlijk 1 oktober van het betreffende studiejaar in. 

Let op: deze deadline is bindend en wordt strikt gehanteerd.

Bij het aanvraagformulier moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

 • een kopie van de meest recente versie van de originele notariële statuten die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  - Er moeten een 
    handtekening en stempel
    van de notaris op staan. 
  - Alle pagina’s moeten
    aanwezig zijn. 
  - De statuten dienen van de
    versie te zijn die wordt
    gehanteerd in het jaar
    waarop de aanvraag
    betrekking heeft. 

  Als de studentenorganisatie voor de eerste keer een bestuursbeurs aanvraagt, moet dit worden toegevoegd. Bij een daarop volgende aanvraag moet dit enkel worden toegevoegd als de notariële statuten zijn gewijzigd. 
   
 • een duidelijk leesbare kopie van het officiële uittreksel van de Kamer van Koophandel. Hieruit moet blijken dat alle bestuursleden voor wie een aanvraag wordt ingediend per 1 oktober van het betreffende studiejaar als bestuurslid zijn geregistreerd. Alle pagina’s van het uittreksel dienen aanwezig te zijn. 
   
 • een beschrijving van de doelstellingen van het bestuur van de studentenorganisatie voor het betreffende studiejaar.
 • een activiteitenplan met de begroting voor het betreffende studiejaar van de studentenorganisatie en een activiteitenplan van de individuele bestuursleden. In het activiteitenplan van de studentenorganisatie moeten in ieder geval een aantal van de volgende elementen zijn opgenomen: 

            - activiteiten met alumni 
            - documentatie van de algemene 
               ledenvergaderingen
            - excursies 
            - feestactiviteiten 
            - lezingen houden
            - introductieactiviteiten
            - netwerkbijeenkomsten 
            - organiseren van bedrijvendagen 
            - sportevenementen

Het activiteitenplan van de individuele bestuursleden moet de volgende elementen bevatten:

            - de motivatie om te besturen
            - de competenties die het                   
              bestuurslid verwacht te 
              verwerven tijdens het 
              bestuursjaar
            - het studieplan van het bestuurslid
              voor, tijdens en na
              het bestuursjaar, met daarin ook
              de studievoortgang 
            - het jaarplan van het bestuurslid
              tijdens het bestuursjaar: de
              combinatie van besturen met
              bijvoorbeeld studie, werk,
              topsport, stage, reizen en
              eventuele persoonlijke
              omstandigheden.
 

 • een door het bestuur opgestelde verklaring waarin wordt aangegeven over welke individuele bestuursleden de bestuursbeurzen evenredig moeten worden verdeeld.

Toekenning bestuursbeurzen

Op basis van bovenstaande gegevens vindt, op voordracht van de voorzitter, de toekenning van de bestuursbeurzen plaats. Deze worden persoonlijk toegekend en geregistreerd. 

Als de studentenorganisatie de bestuursbeurzen toegekend krijgt, ontvangt de betreffende bestuurder of student de overeenkomst voor toekenning van de bestuursbeurs. Na ontvangst van de overeenkomst dient de betreffende bestuurder of student deze persoonlijk te ondertekenen. Vervolgens stuurt de ontvanger de ondertekende overeenkomsten zo spoedig mogelijk per studentenorganisatie per post retour naar de Commissie FOS.

Let op: stuur de ondertekende overeenkomst niet individueel toe. 

De studentenorganisatie moet voor de toegekende bestuursbeurzen uiterlijk 1 juli verantwoording afleggen in de vorm van een jaarverslag. Hoe je de verantwoording aflegt, waar die aan moet voldoen en wanneer je deze indient, vind je hier.

Laatst bijgewerkt op 31 juli 2020.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda