Student Support

print

Bestuursbeurs

Bestuurlijk actief: bestuursbeurs aanvragen

Als jij bestuurlijk actief bent naast je opleiding, bekijk dan de Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten. Je kunt een bestuursbeurs aanvragen als je werk verzet voor een studie- of studentenvereniging.

In de Kaderregeling vind je onder meer wanneer je precies in aanmerking komt voor een bestuursbeurs, ofwel de voorwaarden voor een bestuursbeurs, hoe je daarvoor een aanvraag indient en hoe je uitbetaald krijgt. 


Na toekenning van de bestuursbeurs moet je daarvoor verantwoording afleggen in de vorm van een jaarverslag. Dit jaarverslag moet uiterlijk worden ingediend op 1 juli van het studiejaar waarin je de bestuursbeurs hebt aangevraagd en toegekend hebt gekregen. Waar het jaarverslag aan moet voldoen vind je hier


Door middel van een bestuursbeurs geeft Avans Hogeschool een teken van waardering aan bestuurlijk actieve studenten. Met het beschikbaar stellen van de bestuursbeurzen streeft Avans Hogeschool de volgende doelstellingen na:

 

  • het scheppen van zodanige voorwaarden dat studenten worden gestimuleerd om deel te nemen aan bestuurlijke activiteiten
  • het verder ontwikkelen van studenten op het gebied van bestuurlijke ervaring
  • het bepalen en afstemmen van de aard van de bestuurlijke activiteiten waarvoor een tegemoetkoming wordt gegeven, evenals de aard en omvang van de tegemoetkoming
  • vormgeven aan de beeldvorming en identiteit van Avans Hogeschool en bijdragen aan het opleiden van wendbare en veerkrachtige professionals. 

Heb je vragen over de bestuursbeurzen of de Kaderregeling Bestuurlijk actieve studenten, kijk dan bij de veelgestelde vragen over bestuursbeurzen. Kun je het antwoord daar niet vinden, neem dan contact op met bestuursbeurzen@avans.nl.
 

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten studiejaar 2020-2021

Soort
pdf
Publicatiedatum
23 sep 2020
Laatst bijgewerkt op 21 december 2020.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda