Studentinfo

print

Bestuursbeurs

Bestuurlijk actief: bestuursbeurs aanvragen

Als jij bestuurlijk actief bent naast je opleiding, bekijk dan de Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten. Je kunt een bestuursbeurs aanvragen als je werk verzet voor een studie- of studentenvereniging.

In de Kaderregeling vind je onder meer wanneer je precies in aanmerking komt voor een bestuursbeurs, ofwel de voorwaarden voor een bestuursbeurs, hoe je daarvoor een aanvraag indient en hoe je uitbetaald krijgt. 


Na toekenning van de bestuursbeurs moet je daarvoor verantwoording afleggen in de vorm van een jaarverslag. Dit jaarverslag moet uiterlijk worden ingediend op 1 juli van het studiejaar waarin je de bestuursbeurs hebt aangevraagd en toegekend hebt gekregen. Waar het jaarverslag aan moet voldoen vind je hier


Door middel van een bestuursbeurs geeft Avans Hogeschool een teken van waardering aan bestuurlijk actieve studenten. Met het beschikbaar stellen van de bestuursbeurzen streeft Avans Hogeschool de volgende doelstellingen na:

 

  • het scheppen van zodanige voorwaarden dat studenten worden gestimuleerd om deel te nemen aan bestuurlijke activiteiten
  • het verder ontwikkelen van studenten op het gebied van bestuurlijke ervaring
  • het bepalen en afstemmen van de aard van de bestuurlijke activiteiten waarvoor een tegemoetkoming wordt gegeven, evenals de aard en omvang van de tegemoetkoming
  • vormgeven aan de beeldvorming en identiteit van Avans Hogeschool en bijdragen aan het opleiden van wendbare en veerkrachtige professionals. 

Heb je vragen over de bestuursbeurzen of de Kaderregeling Bestuurlijk actieve studenten, kijk dan bij de veelgestelde vragen over bestuursbeurzen. Kun je het antwoord daar niet vinden, neem dan contact op met bestuursbeurzen@avans.nl.
 

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten studiejaar 2020-2021

Soort
pdf
Publicatiedatum
23 sep 2020
Laatst bijgewerkt op 21 december 2020.
Online spreekuur studentbegeleiding

Heb je een ondersteuningsvraag, twijfel je over je studie of heb je een ontwikkelvraag, plan dan een moment tijdens het online spreekuur. Dat kan via de onderstaande button. We plannen dan een afspraak van 30 minuten voor je in.

Online spreekuur inplannen

Contact met het studentendecanaat

Heb je te maken met persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088-525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda