Studentinfo

print

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon

We hopen van niet, maar het kan je toch gebeuren. Dat je te maken hebt met ongewenst gedrag. Aanrakingen. Discriminerende opmerkingen. Flauwe of grove opmerkingen. Of zelfs seksuele intimidatie. Door een medestudent of door een docent of andere medewerker. Binnen Avans Hogeschool, op je stageplaats of bij je afstudeerbedrijf.
Vertel het aan een van de vertrouwenspersonen binnen Avans Hogeschool. Voor studenten zijn dat een aantal studentendecanen die als vertrouwenspersoon benoemd zijn.  

Je stelt je vragen. Of vertelt over je ervaringen. De vertrouwenspersoon luistert naar je en biedt informatie en advies.

Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Jouw privacy is dus gewaarborgd.

Ongewenst gedrag

De vertrouwenspersonen zijn er voor jou als student als je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Daaronder vallen alle vormen van:

  • intimidatie
  • seksuele intimidatie
  • discriminatie
  • agressie, geweld en pesten
  • psychosociale arbeidsbelasting
  • machtsmisbruik

Avansbeleid

Avans Hogeschool accepteert geen ongewenst gedrag binnen de organisatie. Daarom heeft Avans vertrouwenspersonen en is er een klachtenregeling. Het College van Bestuur van Avans Hogeschool vindt gewenst gedrag zo belangrijk, dat Avans zich heeft aangesloten bij Stichting KOMM, de Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs.

Afspraak maken

Klachten over ongewenst gedrag nemen wij zeer serieus. Vertel het ons als je te maken hebt met ongewenst gedrag. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met het studentendecanaat

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2020.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda