Student Support

print

Een vertrouwenspersoon inschakelen

We hopen van niet, maar het kan je toch gebeuren. Dat je te maken hebt met ongewenst gedrag. Aanrakingen. Discriminerende opmerkingen. Flauwe of grove opmerkingen. Of zelfs seksuele intimidatie. Door een medestudent of door een docent of andere medewerker. Binnen Avans Hogeschool, op je stageplaats of bij je afstudeerbedrijf.

Vertel het aan een van de vertrouwenspersonen binnen Avans Hogeschool. Voor studenten zijn een aantal studentendecanen benoemd als vertrouwenspersoon.  Je stelt je vragen. Of vertelt over je ervaringen. De vertrouwenspersoon luistert naar je en biedt informatie en advies.

Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Jouw privacy is dus gewaarborgd.

Lees meer over de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersonen van Avans. 

Ongewenst gedrag

De vertrouwenspersonen zijn er voor jou als student als je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Daaronder vallen alle vormen van:

  • intimidatie
  • seksuele intimidatie
  • discriminatie
  • agressie, geweld en pesten
  • psychosociale arbeidsbelasting
  • machtsmisbruik

Avansbeleid

Avans Hogeschool accepteert geen ongewenst gedrag binnen de organisatie. Daarom heeft Avans vertrouwenspersonen en is er een klachtenregeling. Het College van Bestuur van Avans Hogeschool vindt gewenst gedrag zo belangrijk, dat Avans zich heeft aangesloten bij Stichting KOMM, de Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs.

Afspraak maken

Klachten over ongewenst gedrag nemen wij zeer serieus. Vertel het ons als je te maken hebt met ongewenst gedrag. Maak daarvoor direct een afspraak

Dit zijn de vertrouwenspersonen: 

 

Nicole Oomen
n.oomen1@avans.nl
+31 (0)88 - 525 85 21 

 

 

Bart van Uden
baa.vanuden@avans.nl
+31 (0)88 - 525 91 55

 

Jacqueline Voorbraak

jam.voorbraak@avans.nl

tel +31(0)88 525 91 41

Elke Giesbers

e.giesbers@avans.nl

088 5253042

Externe ondersteuner voor lastveroorzaker

Een vermeende lastveroorzaker is iemand die door iemand anders wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen. Ben jij aangewezen als vermeende lastveroorzaker, om wat voor reden dan ook? Dan kun je bij de externe ondersteuner terecht. Je kunt met deze externe ondersteuner een persoonlijk, vertrouwelijk en onafhankelijk gesprek aanvragen. Allereerst gaat het daarbij om een luisterend oor. Samen met jou brengt de externe ondersteuner vervolgens in kaart waar voor jou de schoen wringt en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Jij hebt hierin de regie, de externe ondersteuner geeft advies. Gesprekken met de externe ondersteuner zijn strikt vertrouwelijk. Jouw privacy is dus gewaarborgd.

De externe ondersteuner voor Avans is Désirée van der Heijden. Je kunt haar bereiken op 06 - 53 78 15 38.

Vertrouwenspersonen voor medewerkers

Ben je als medewerker op zoek naar informatie over vertrouwenspersonen? Kijk dan op Mijn HR.

Laatst bijgewerkt op 22 maart 2022.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda