Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Service 16 resultaten

College van Beroep voor de Examens

Studentinfo

Het College van Beroep voor de Examens (Cobex) is het onafhankelijke rechtsorgaan van Avans Hogeschool op grond van artikel 7.60 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onde...

Cultural awareness

Studentinfo

In de communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden ontstaan vaak misverstanden. Dat komt doordat ze elkaars cultuur en de bijbehorende gebruiken op het vlak van ...

Informatiefolders studentendecanaat

Studentinfo

Sommige onderwerpen komen vaak ter sprake bij onze studentendecanen. In onderstaande informatiefolders vind je daarover praktische informatie. Nieuwe studiefinanciering vanaf september ...

Ontwikkel, verrijk en groei met Avans Extra

Studentinfo

Jij wilt alles uit je studie halen. Meer dan wat het onderwijsprogramma van jouw opleiding je biedt. Je wilt uitgedaagd worden. Brede vaardigheden opdoen. En je wilt jezelf op persoonlij...

Promotieverzoeken

Studentinfo

Voor veel organisaties zijn de studenten van Avans Hogeschool een interessante doelgroep. Avans ontvangt dan ook regelmatig verzoeken van derden voor promotionele activiteiten binnen de A...