Studentinfo

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Service 18 resultaten

Bestuurlijk actief

Studentinfo

Vrienden maken, een netwerk opbouwen, vaardigheden trainen en je cv verrijken met praktijkervaring: voordelen die je hebt door actief te zijn in het bestuur van een studie- of studentenve...

Bestuursbeurs aanvragen

Studentinfo

Een aanvraag voor een bestuursbeurs dien je in via het aanvraagformulier. Lees voordat je een aanvraag indient onderstaande informatie, de informatie op de pagina’s over de bestuursbeurs ...

College van Beroep voor de Examens

Studentinfo

Het College van Beroep voor de Examens (Cobex) is het onafhankelijke rechtsorgaan van Avans Hogeschool op grond van artikel 7.60 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onde...

Handicap en studie

Studentinfo

Je hebt lichamelijke of psychische klachten. Bent chronisch moe. Hebt last van faalangst of concentratieproblemen. Een vorm van dyslexie of autisme. Epilepsie, reuma of astma. Dan heb je ...

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon

Studentinfo

We hopen van niet, maar het kan je toch gebeuren. Dat je te maken hebt met ongewenst gedrag. Aanrakingen. Discriminerende opmerkingen. Flauwe of grove opmerkingen. Of zelfs seksuele intim...