Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 34 resultaten

Afwijzing extra herkansing

Studentinfo

Uitspraak beroep extra herkansing Uitspraak beroep extra herkansing Uitspraak beroep extra herkansing Uitspraak beroep extra herkansing Uitspraak beroep extra herkansing Uitspraak beroep ...

Algemene klachtenregeling voor studenten

Studentinfo

Avans Hogeschool heeft op grond van artikel 7.59a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) een Centraal Klachtenloket ingericht. In de Algemene klachtenregeli...

Beroepszaken beoordeling resultaten

Studentinfo

Uitspraak beroep beoordeling resultaten Uitspraak beroep beoordeling resultaten Uitspraak beroep beoordeling resultaten Uitspraak beroep beoordeling resultaten Uitspraak beroep beoordelin...

Beroepszaken tentamen

Studentinfo

Uitspraak beroep tentamen Uitspraak beroep tentamen Uitspraak beroep deelname tentamen Uitspraak beroep herkansing tentamen Beroepszaken tentamen

Bezwarenprocedure voor studenten

Studentinfo

Je bent getroffen door een beslissing die door, of namens het College van Bestuur is genomen. En je wilt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. In deze publicatie vind je de...