Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 79 resultaten

Stageovereenkomsten

Studentinfo

Hieronder vind je de Avans-stageovereenkomsten voor externe stages. Voor interne stages zijn ze niet van toepassing. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. Er zijn versch...

Start onderwijsonderdeel 2019

Studentinfo

Op deze pagina vind je alle uitspraken van het College van Beroep voor de Examens in de categorie Start onderwijsonderdeel. Je vindt hier de uitspraken van het huidige kalenderjaar en de ...

Studentenstatuut

Studentinfo

Als student heb je rechten en plichten. In het Studentenstatuut van Avans Hogeschool zijn de rechten en verplichtingen van ingeschreven studenten vastgelegd. Van onderwijs tot rechtsbesch...