Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 70 resultaten

Studentenstatuut

Studentinfo

Als student heb je rechten en plichten. In het Studentenstatuut van Avans Hogeschool zijn de rechten en verplichtingen van ingeschreven studenten vastgelegd. Van onderwijs tot rechtsbesch...