Student Support

print

Regeling Studiekeuzecheck

Het hoger onderwijs biedt aanstaande studenten verschillende activiteiten aan om hen te ondersteunen in hun studieoriëntatie- en studiekeuzeproces. Na invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid komt hier de studiekeuzecheck bij. Avans Hogeschool doet de studiekeuzecheck in de vorm van een intake.

Na de intake brengt Avans een niet bindend studiekeuzeadvies uit. Samen met de student wordt bepaald of hij de juiste studiekeuze heeft gemaakt. En of zijn capaciteiten, competenties en verwachtingen aansluiten bij de opleiding van zijn keuze.

Regeling Studiekeuzecheck

Soort
pdf
Publicatiedatum
27 jul 2022
Laatst bijgewerkt op 27 juli 2022.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda