Studentinfo

print

Regeling bescherming persoonsgegevens studenten

Ter uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens is de Regeling bescherming persoonsgegevens studenten vastgesteld. Deze regeling maakt deel uit van het Studentenstatuut.

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Avans Hogeschool een 'Meldplicht datalekken'. Avans Hogeschool wil een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van studenten en medewerkers borgen. Ondanks deze borging bestaat de mogelijkheid dat er iets misgaat met de wijze waarop we omgaan met deze persoonsgegevens. Als je denkt dat dit het geval is dan kun je dit melden. Avans Hogeschool zal hiernaar dan onderzoek doen en als blijkt dat er sprake is van een datalek dan zal dat ook bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) worden gemeld.

Avans Hogeschool heeft Paul Logtens benoemd als functionaris gegevensbescherming. Bij hem kan de meldingen over mogelijke onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens worden gedaan. Nadere informatie vind je in het document Melding datalekken.

Regeling Bescherming persoonsgegevens studenten

Soort
pdf
Publicatiedatum
09 jul 2019

Melding datalekken

Soort
pdf
Publicatiedatum
08 jan 2016
Laatst bijgewerkt op 9 juli 2019.
Relevant/Gekoppeld
Online spreekuur studentbegeleiding

Heb je een ondersteuningsvraag, twijfel je over je studie of heb je een ontwikkelvraag, plan dan een moment tijdens het online spreekuur. Dat kan via de onderstaande button. We plannen dan een afspraak van 30 minuten voor je in.

Online spreekuur inplannen

Contact met het studentendecanaat

Heb je te maken met persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088-525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda