Studentinfo

Regeling bescherming persoonsgegevens studenten

Ter uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens is de Regeling bescherming persoonsgegevens studenten vastgesteld. Deze regeling maakt deel uit van het Studentenstatuut.

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Avans Hogeschool een 'Meldplicht datalekken'. Avans Hogeschool wil een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van studenten en medewerkers borgen. Ondanks deze borging bestaat de mogelijkheid dat er iets misgaat met de wijze waarop we omgaan met deze persoonsgegevens. Als je denkt dat dit het geval is dan kun je dit melden. Avans Hogeschool zal hiernaar dan onderzoek doen en als blijkt dat er sprake is van een datalek dan zal dat ook bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) worden gemeld.

Avans Hogeschool heeft Paul Logtens benoemd als functionaris gegevensbescherming. Bij hem kan de meldingen over mogelijke onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens worden gedaan. Nadere informatie vind je in het document Melding datalekken.

Regeling Bescherming persoonsgegevens studenten

Soort
pdf
Publicatiedatum
09 jul 2019

Melding datalekken

Soort
pdf
Publicatiedatum
08 jan 2016
Laatst bijgewerkt op 9 juli 2019.
Relevant/Gekoppeld
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met je op.

Vul het formulier in

Avans Extra

Ontwikkel, verrijk en groei.

naar het aanbod

Nieuws
Agenda