Studentinfo

print

Bezwarenprocedure voor studenten

Bezwaarschrift indienen

Als je een bezwaarschrift wilt indienen dan is het van belang dat je dit op tijd doet. Het bezwaar moet bij de Geschillenadviescommissie (GAC) zijn binnen 6 weken na de dag dat de beslissing bekend is gemaakt.

Als het bezwaar niet binnen deze 6 weken is ingediend, wordt het niet-ontvankelijk verklaard door de GAC. Dit betekent dat er geen inhoudelijke advies volgt. Tenzij je een gegronde reden hebt voor de termijnoverschrijding. Vakantie is geen gegronde reden.

Pro-formabezwaar

Soms heb je meer dan 6 weken nodig om de argumenten voor je bezwaarschrift goed te onderbouwen. Bijvoorbeeld omdat je eerst nog advies wilt inwinnen. Dan kun je een pro-formabezwaarschrift indienen. Hierin kondig je aan dat je bezwaar in wilt stellen en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je bezwaar. Op deze manier voorkom je dat je de bezwaarstermijn overschrijdt. Je krijgt van de GAC te horen binnen welke termijn - over het algemeen binnen 14 dagen – je de motivering voor het bezwaarschrift uiterlijk moet indienen. 

In de Regeling Bezwarenprocedure Avans Hogeschool lees je alle informatie over het bezwaar maken.

Je kunt het Format Bezwaarschrift gebruiken voor het opstellen van je gemotiveerde bezwaar. Je bezwaarschrift bevat in ieder geval:

  • naam, adres en woonplaats
  • telefoonnummer en e-mailadres(sen), zowel je Avans e-mailadres als je privé e-mailadres
  • opleiding, academie, studentnummer
  • de gronden van het bezwaar, inclusief motivering
  • het besluit waartegen je bezwaar maakt, een kopie van de beslissing moet meegestuurd worden
  • datum en handtekening

Optioneel:

  • bijvoorbeeld e-mails of andere documenten die van belang zijn bij de behandeling van je bezwaar

Stuur je bezwaarschrift bij voorkeur digitaal in via gac@avans.nl.

Schriftelijk indienen kan ook, via:

Avans Hogeschool
Geschillenadviescommissie
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Informatie

Neem contact op met een studentendecaan als je twijfelt of je een officiële procedure begint. Hier kun je ook terecht met andere vragen over de procedure. Maak een afspraak met de studentendecaan door te bellen naar 088 - 525 75 50. Of kom naar de Studenten Informatie Balie.

Verloop van de procedure

Lees hoe de procedure bij de Geschillenadviescommissie  verloopt.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2019.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda