Student Support

print

Bezwarenprocedure voor studenten

(In English

Bezwaarschrift indienen

Als je een bezwaarschrift wilt indienen dan is het van belang dat je dit op tijd doet. Het bezwaar moet bij de Geschillenadviescommissie (GAC) zijn binnen 6 weken na de dag dat de beslissing bekend is gemaakt.

Als het bezwaar niet binnen deze 6 weken is ingediend, wordt het niet-ontvankelijk verklaard door de GAC. Dit betekent dat er geen inhoudelijke advies volgt. Tenzij je een gegronde reden hebt voor de termijnoverschrijding. Vakantie is geen gegronde reden.

Pro-formabezwaar

Soms heb je meer dan 6 weken nodig om de argumenten voor je bezwaarschrift goed te onderbouwen. Bijvoorbeeld omdat je eerst nog advies wilt inwinnen. Dan kun je een pro-formabezwaarschrift indienen. Hierin kondig je aan dat je bezwaar in wilt stellen en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je bezwaar. Op deze manier voorkom je dat je de bezwaarstermijn overschrijdt. Je krijgt van de GAC te horen binnen welke termijn - over het algemeen binnen 14 dagen – je de motivering voor het bezwaarschrift uiterlijk moet indienen. 

In de Regeling Bezwarenprocedure Avans Hogeschool lees je alle informatie over het bezwaar maken.

Je kunt het Format Bezwaarschrift gebruiken voor het opstellen van je gemotiveerde bezwaar. Je bezwaarschrift bevat in ieder geval:

  • naam, adres en woonplaats
  • telefoonnummer en e-mailadres(sen), zowel je Avans e-mailadres als je privé e-mailadres
  • opleiding, academie, studentnummer
  • de gronden van het bezwaar, inclusief motivering
  • het besluit waartegen je bezwaar maakt, een kopie van de beslissing moet meegestuurd worden
  • datum en handtekening

Optioneel:

  • bijvoorbeeld e-mails of andere documenten die van belang zijn bij de behandeling van je bezwaar

Via het Formulier Instellen Bezwaarschrift kun je in bezwaar gaan tegen een gemaakte beslissing. Je kunt je bezwaarschrift ook mailen naar gac@avans.nl of schriftelijk indienen via:

Avans Hogeschool
Geschillenadviescommissie
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Informatie

Neem contact op met een studentendecaan als je twijfelt of je een officiële procedure begint. Hier kun je ook terecht met andere vragen over de procedure. Maak een afspraak met de studentendecaan door te bellen naar 088 - 525 75 50. Of kom naar de Studenten Informatie Balie.

Verloop van de procedure

Lees hoe de procedure bij de Geschillenadviescommissie  verloopt.

Laatst bijgewerkt op 27 augustus 2021.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda