Student Support

print

Beoordeling van resultaten 2021

Op deze pagina vind je alle uitspraken van het College van Beroep voor de Examens in de categorie Beoordeling van resultaten. Je vindt hier de uitspraken van het huidige kalenderjaar en de drie voorgaande jaren. 

 

 Nummer Trefwoorden Uitspraak Datum
2021-059
 • beoordeling
 • termijnoverschrijding
niet-ontvankelijk 12 mei
2021-053
 • beoordeling
 • groepsopdracht
 • termijnoverschrijding
niet-ontvankelijk  31 mei
2021-066
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • termijnoverschrijding
 • gelijkheidsbeginsel
ongegrond 31 mei
2021-076
 • beoordeling
 • kladaantekeningen
 • Remindo
 • inzage
 • termijnoverschrijding
ongegrond 31 mei
2021-090
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • communicatie
 • beroepstermijn
ongegrond 14 juni
2021-122
 • beoordeling
 • termijnoverschrijding
kennelijk niet-ontvankelijk 24 juni
2021-182
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • feedback
 • beoordelingscriteria
ongegrond 15 september
2021-202
 • beoordeling
 • portfolio
 • werkervaringseis
 • competenties
ongegrond 6 oktober
2021-219
 • beoordeling
 • termijnoverschrijding
 • ontvankelijkheid
niet-ontvankelijk

1
november

2021-251
 • beoordeling
 • registratie Osiris
 • ontvankelijkheid
 • vertrouwensbeginsel
gegrond 13 december
2021-325
 • beoordeling
 • groepsopdracht
 • termijnoverschrijding
 • ontvankelijkheid
ongegrond 13 december
Laatst bijgewerkt op 2 februari 2022.
 Nummer Trefwoorden Uitspraak Datum
2020-008
 • beoordeling
 • herkansing
 • project
gegrond 9 maart
2020-009
 • beoordeling
 • groepsopdracht
 • herbeoordeling
 • feedback
ongegrond 11 mei
2020-080
 • beoordeling
 • feedback
ongegrond 17 juni
2020-073
 • beoordeling
 • herbeoordeling
ongegrond 17 juni
2020-097
 • beoordeling,
 • extra kans
 • groepsopdracht
ongegrond 22 juni
2020-120
 • beoordeling
 • herkansing
 • feedback
ongegrond 31 augustus
2020-135
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • eisen rubric
 • opdrachtomschrijving
ongegrond 7 september
2020-152 & 2020-167
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • beoordelingsformulier
 • 4-ogenprincipe
ongegrond 28 september
2020-164
 • beoordeling
 • herkansing
 • feedback
ongegrond 28 september
2020-180
 • beoordeling
 • beoordelingsmatrix
 • plagiaat
ongegrond 2 november
2020-112
 • beoordeling
 • inzage
 • termijnoverschrijding
niet-ontvankelijk 14 december
2020-199
 • beoordeling
 • scriptie
 • technische problemen
 • bijzondere omstandigheden
ongegrond 14 december
2020-196
 • beoordeling
 • scriptie
 • feedback
 • herkansing
 • hersteltermijn
gegrond 14 december
Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2021.
Nummer Trefwoorden Uitspraak Datum
2019-027
 • herbeoordeling
 • vierogenprincipe
 • doorwerkfout
ongegrond

24 april

2019-062
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • procedure
 • onderbouwing
ongegrond 13 mei
2019-042
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • puntenaantal
 • voorblad
ongegrond 26 juni
2019-78
 • beoordeling
 • tentamen
 • communicatie normering
 • censuur
ongegrond 17 juni
2019-225
 • beoordeling
 • feedback
 • extra kans
gegrond 30 september
2019-231
 • beoordeling
 • feedback
 • extra kans
gegrond 30 september
2019-240
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • feedback
ongegrond 21 oktober
2019-223
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • afstuderen
 • feedback
ongegrond 4 november
2019-260
 • beoordeling
 • termijnoverschrijding
kennelijk niet-ontvankelijk 16 december
2019-107 & 2019-119
 • beoordeling
 • herbeoordeling
 • extra kans
ongegrond 12 september
2019-153
 • beoordeling
 • BSA
niet-ontvankelijk 26 augustus
Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2021.
 Nummer Trefwoorden Uitspraak Datum
2018-031
 • herbeoordeling
 • onvoldoende belang
niet-ontvankelijk 20 juni
2018-034
 • beoordeling
 • kennelijke verschrijving
 • gelijkheidsbeginsel
ongegrond 18 april
2018-034
 • stage
 • geen spoedeisend belang
vovo afgewezen 16 maart
2018-058
 • herbeoordeling
ongegrond 28 mei
2018-060
 • herbeoordeling
 • project
 • gelijkheidsbeginsel
ongegrond

26 juni

2018-082
 • beoordeling
 • puntentelling
 • beoordelingsmatrix
ongegrond 24 september
2018-086
 • beoordeling
 • vierogenprincipe
 • schikkingsvoorstel ter zitting
ongegrond

3 september

2018-089
 • herbeoordeling
 • groepswerk
 • individuele beoordeling
ongegrond 12 september
2018-095
 • beoordeling
 • herkansing
 • beoordelingscriteria
ongegrond 28 augustus
2018-101
 • beoordeling
 • stage
ongegrond 4 oktober
2018-104
 • beoordeling
 • afstudeerscriptie
 • begeleiding
 • schadevergoeding
 • evenredigheidsbeginsel
 • gelijkheidsbeginsel
ongegrond 4 oktober
2018-105
 • beoordeling
 • afsudeerscriptie
 • begeleiding
 • schadevergoeding
 • evenredigheidsbeginsel
 • gelijkheidsbeginsel
vovo afgewezen 16 juli
2018-169
 • beoordeling afstuderen
 • begeleiding
 • vierogenprincipe
ongegrond 5 november
2018-174
 • beoordeling
 • studeren
 • begeleiding
ongegrond 21 november

 

Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2021.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda