Student Support

print

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld. Het komt op verschillende manieren voor. Denk aan fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Misschien gebeuren er bij jou thuis dingen waardoor je je niet veilig voelt.? Is er bijvoorbeeld iemand thuis die boosheid met geweld afreageert op iemand binnen het gezin of een huisdier. Of kunnen je ouders niet goed voor je zorgen. Dan wil je daar graag wat aan doen.

Soms hoor of zie je dingen bij een ander waarbij je je afvraagt of het allemaal wel goed gaat. Of misschien ken je iemand in je omgeving die opvallend vaak verwondingen heeft. Te vaak om aan onhandigheid te wijten. Of je denkt dat diegene psychisch veel te verduren heeft. Je vermoedt huiselijk geweld en wilt hulp bieden.

Praat erover!

Het is belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. De eerste stap die je daarom zelf al kunt zetten, is erover praten. Praat met iemand die je vertrouwt, die kan adviseren en kan helpen. Dit kan een familielid zijn, de buurman, een vriend maar ook bijvoorbeeld de huisarts of de wijkagent.

Je kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis (VT). VT is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling of huiselijk geweld rondloopt.

Website: www.veiligthuis.nl

Telefoonnummer: 0800 – 2000

Wanneer je 18 jaar of jonger bent, kun je met je verhaal ook terecht bij de kindertelefoon.

Website: www.kindertelefoon.nl

Telefoonnummer: 0800 -00432

Studentendecaan en de meldcode

Binnen Avans Hogeschool kun je voor een gesprek altijd terecht bij de Studentendecanen. Je maakt een afspraak met een van hen via de Studenten Informatie Balie via +31 88 525 75 50. Zij bieden een luisterend oor en helpen je bij al je vragen. Hoe zij je helpen lees je in een speciaal stappenplan. Dit stappenplan is onderdeel van de meldcode van huiselijk geweld. De meldcode en het stappenplan helpen de betrokken professionals om goed en op tijd in te grijpen. Zij zijn vanaf zoals 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

 

Laatst bijgewerkt op 28 januari 2021.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda