Student Support

print

Win 1.500 euro voor jouw afstudeerproduct ‘inclusiviteit en inclusief ondernemen’

15 juli 2022 door @avans

De Stichting Inclusief Midden-Gelderland stelt een geldbedrag van 1.500 euro beschikbaar voor de beste landelijke afstudeerproductie met als thema ‘Inclusiviteit en inclusief ondernemen’. Bij dat thema gaat het om het scheppen en vergroten van kansen voor mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie die in loondienst of als zelfstandig ondernemer aan de slag willen of hun activiteiten willen bestendigen en versterken.    

Wie maakt er kans?

Voor deze prijs komen hbo- en Associate degree (Ad)-afgestudeerden van de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 van de hogescholen Avans, Fontys, Windesheim, Saxion, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Van Hall Larenstein Velp en de HAN in aanmerking. De afstudeerproducten moeten met een (zeer) goed of uitmuntend zijn beoordeeld.

Toegestane afstudeerprojecten  

Een afstudeerproduct  kan een traditionele scriptie zijn, maar ook een andersoortige, door de opleiding  toegestane vorm hebben, zoals een video of een infographic. Het zal in de regel gaan om een individueel product, maar ook een (Ad-)groepsproduct is denkbaar en kan meedingen naar de prijs. Mocht een groepsproduct winnen, dan wordt de prijs toegekend aan de groep en kan hij daarbinnen worden verdeeld.   
De deelnemende afstudeerproducten moeten gaan over inclusiviteit en inclusief ondernemen  in brede zin. Denk aan producten met dit thema die bijvoorbeeld een HRM- invalshoek hebben, of bouwtechniek. Producten op het gebied van ICT, facility management, ergotherapie en elk ander domein of combinaties daarvan zijn ook welkom om mee te strijden. 

Insturen 

Dit is een tweede oproep voor het insturen van afstudeerproducten. We zijn benieuwd naar producten die in de zomer van 2022 zijn afgerond. Een eerste oproep had betrekking op de producten van het voorjaar en de zomer van 2021 en het voorjaar van 2022. De inzendingen van de eerste oproep en de te ontvangen inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijk jury onder leiding van Stichting Inclusief Midden-Gelderland. 

Voordracht afstudeerproducten     

Een voordrachtformulier voor jou als student, docent of coördinator verkrijgbaar bij de secretaris van de voorselectiecommissie, mr. Peter Rambags MA, bereikbaar via 06-55325403 of peter.rambags@han.nl. De inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. De uiterste inzenddatum is 1 oktober 2022.  De feestelijke prijsuitreiking is op donderdag 10 november 2022 op de locatie van de stichting. 
 

Laatst bijgewerkt op 15 juli 2022.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda