Student Support

print

Update huisregels Avans Hogeschool

26 april 2022

De huisregels van Avans zijn geüpdatet. In deze huisregels lees je hoe je optimaal gebruikmaakt van de voorzieningen van Avans en wat Avans verwacht van studenten, medewerkers, bezoekers en alle andere partijen die gebruikmaken van onze voorzieningen. 

De inhoud is niet veel gewijzigd. De tekst is beknopter en duidelijker verwoord. Ook werd in het voorgaande document veel dienstverlening beschreven wat op zichzelf niks met huisregels te maken heeft. 
In de nieuwe versie beperken we ons tot de huisregels en verwijzen we voor onze dienstverlening voornamelijk naar iAvans. Denk aan het overzicht dienstverlening DIF, openingstijden, veiligheid, privacy en beleid. 

Het voorgaande document ‘Reglement voorzieningen en huisregels Avans Hogeschool’ stamde uit mei 2013. We hebben het volgende toegevoegd aan de nieuwe huisregels: 

  • In paragraaf 2.1.2 kort iets over social media waarin we verwijzen naar het huidige mediabeleid van DMCS. 
  • In paragraaf 2.6.6 hebben we toegevoegd dat je voor het maken van audio- en video-opnames tijdens lessen vooraf toestemming vraagt. En dat je deze opnames niet met anderen mag delen, tenzij je daar vooraf expliciet toestemming voor krijgt.
  • In paragraaf 2.7.6 hebben we toegevoegd dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet is toegestaan. 
  • Vanuit de nieuwe huisregels verwijzen we naar aparte bijlagen die gaan over het alcohol- en drugsbeleid en de niet-rokenregeling

Op deze pagina vind je de huisregels van Avans.

Laatst bijgewerkt op 26 april 2022.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Studietwijfel?

Je staat er niet alleen voor. Avans helpt je bij het maken van een passende vervolgkeuze.

Bekijk hier de mogelijkheden

Nieuws
Agenda