Student Support

print

Avans biedt financiële ondersteuning Oekraïense en Russische studenten

22 maart 2022 door @avans

De oorlog in Oekraïne heeft enorme gevolgen voor Oekraïense en Russische studenten bij Avans. Naast zorgen om het lot van familie en vrienden dreigen er financiële problemen. Het College van Bestuur heeft bepaald om aan hen financiële ondersteuning te bieden. 

Op dit moment studeren bij Avans Hogeschool 6 Oekraïense studenten en 16 studenten met een Russisch paspoort. Het College van Bestuur besluit deze studenten financieel te ondersteunen met een drietal maatregelen. Deze zijn gericht op 3 grote kostenposten: het collegegeld, huur en levensonderhoud.

“Het is natuurlijk dramatisch wat deze studenten overkomt. Naast mentale ondersteuning en steun bij de studievoortgang, is het van belang om hen ook financieel te helpen. We kunnen formeel op dit moment alleen gebruik maken van de bestaande noodfondsregeling. Daarom zetten we twee extra financiële voorstellen in om de studenten tegemoet te komen’, stelt Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het CvB.

Noodfonds

Uit het bestaande Noodfonds van Avans Hogeschool wordt een eenmalige lening van 2500 euro aangeboden. Verder kunnen de studenten uitstel van betaling krijgen voor het resterende deel van het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022. Ook biedt Avans hen gedurende drie maanden 250 euro per maand aan, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit laatste wordt betaald uit een tijdelijke extra noodfondsvoorziening. 

De studenten op wie het betrekking heeft, kunnen voor de financiële ondersteuning via de studieloopbaanbegeleider of het decanaat een verzoek indienen bij de commissie Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). De studenten krijgen daarover ook zelf een informatieve e-mail volgende week.

Landelijke regelingen

Ook op landelijk niveau kijken hogescholen op welke wijze Oekraïense en Russische studenten financieel geholpen kunnen worden. Daarover voert de Vereniging Hogescholen gesprekken met de onderwijsinstellingen en het ministerie van OCW. 


 

Laatst bijgewerkt op 22 maart 2022.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda