Student Support

print

Vacature: word studentlid van het Cobex en de GAC van Avans

18 januari 2022 door Juridische Zaken

Vind je het belangrijk dat studenten bij geschillen rondom examens of toetsen een eerlijk en goed onderbouwd advies kunnen verwachten? En wil je graag werken aan je netwerk? Word dan studentlid van het College van Beroep voor de Examens (Cobex) en de Geschillenadviescommissie (GAC) van Avans.

Iedere hogeschool heeft een onafhankelijk Cobex en een GAC waar studenten bij in beroep en bezwaar kunnen gaan tegen beslissingen van de examencommissie, van een examinator of van de opleiding. Studentleden van het Cobex en de GAC worden benoemd door het College van Bestuur. Naast studentleden bestaan het Cobex en de GAC uit docentleden / personeelsleden, externe voorzitters en externe griffiers.

Wat ga je doen?

Als studentlid krijg je voor een zitting de te behandelen dossiers toegezonden. Die bestaan uit een beroepschrift en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door en bereidt aan de hand hiervan vragen aan de partijen voor. Voordat een zitting begint, bespreekt het voltallige college (een docentlid, een studentlid, de voorzitter en de griffier) de te behandelen zaken van die dag. Daarna volgt de zitting waarbij je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan beide betrokken partijen. Na elke zitting is er een nabespreking waarin het college een beslissing neemt. 

Als studentlid is het niet jouw rol om de belangen van studenten te behartigen, maar om te oordelen over de toepassing van het recht. Vanzelfsprekend worden docenten en studenten nooit ingezet als het gaat om het beroep van een student van de eigen opleiding.

Vergoeding

De zittingen zijn voor een heel jaar gepland. Er zijn zo’n 30 zittingen per jaar. Per zitting behandelen het Cobex en de GAC gemiddeld 4 zaken. Alle leden nemen zoveel mogelijk in gelijke mate deel aan de zittingen. Studentleden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden. 

Ben jij de student die we zoeken? 

Lijkt dit werk je leuk en leerzaam? Sta je als student ingeschreven bij Avans (vooral van belang voor studenten van de JHS) en zit je minimaal in het tweede jaar van de studie? Dan ben jij degene die we zoeken. Een benoeming geldt voor 2 jaar. 

Hoe reageren? 

Stuur een motivatiebrief met cv naar cobex@avans.nl, met als onderwerp ‘Sollicitatie Cobex, plus je naam’. Afhankelijk van het aantal reacties maakt het secretariaat van het Cobex een selectie. Daarna nemen we contact met je op.

Informatie

Meer informatie over het Cobex vind je op: https://studentinfo.avans.nl/services/rechtspositie/college-van-beroep
Voor vragen over deze vacature kun je mailen naar cobex@avans.nl

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2022.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

‎‎‎‎‎‎Avans Live!
Nieuws