Studentinfo

print

Studentbegeleiders focussen straks op je talent en welzijn

24 maart 2021

Succesvol studeren lukt als je lekker in je vel zit. Daarom heeft Avans grote ambities op het gebied van studentenwelzijn. Dat betekent ook dat de begeleiding door je studentbegeleider er anders uit gaat zien.

Het onderwijs wordt flexibeler en studentenwelzijn staat vol in de spotlights. Een goede begeleiding op dat gebied is belangrijker dan ooit, iets dat de coronacrisis nog eens extra duidelijk maakt. Hoe je gecoacht wordt door studentbegeleiders (SLB’ers) verandert daarom flink de komende jaren. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden voor deze docenten en een nieuwe manier om kennis te delen.

Ander soort vragen

“De nadruk komt steeds meer te liggen op begeleiding rond welzijn en zaken die niet direct met studievoortgang te maken hebben”, vertelt Dorien Meeuwis. Zij leidt als adviseur Learning & Development het project rond professionalisering van SLB’ers. “We begeleiden studenten op hun talenten en welzijn. Daarbij komt een ander soort vragen aan bod: wat vind je leuk? Wat kan je goed? Heb je al een toekomstperspectief voor na Avans? Welke keuzes moet je maken in het kader van je opleiding? De Welzijnsmonitor is een mooi en praktisch hulpmiddel in deze gesprekken. Daarin zie je als SLB’er bijvoorbeeld wanneer een student een dip heeft in zijn welzijn. Als dan blijkt dat hij toen 3 vakken tegelijk deed, kun je met hem bespreken of dat verstandig is. Het zijn dus andere gesprekken die je als SLB’er voert. De focus ligt niet langer op ‘haal je het of niet?’. We focussen daarbij voortaan op alle studenten, niet alleen op de voorlopers en de achterblijvers zoals voorheen.” 

Versnipperde kennis

‘Studentwelzijn’ is dus een kernbegrip in de nieuwe SLB-aanpak. Een ander belangrijk punt is hoe kunnen studentbegeleiders zichzelf hier verder in bekwamen? Waar halen ze kennis en kunde vandaan? En ook hoe kunnen ze opgedane kennis en ervaring delen. Welke mogelijkheden zijn er? Tot nu toe gebeurt dat voor SLB’ers in de vorm van onder meer training, intervisie en coaching.  Maar dat kan beter en effectiever, vindt Ingeborg Vandepoel. Zij is senior adviseur L&D en projectleider professionaliseren Ambitie2025. Met name het zorgen voor meer onderlinge kennisdeling is een belangrijk punt. “Kennis is nu erg versnipperd over de hele organisatie”, verduidelijkt ze. “We zijn aardig verzuild. Soms kennen ze in de ene academie een effectieve aanpak rondom studentbegeleiding die in de andere academie helemaal niet bekend is.  

Vandepoel noemt een aantal oplossingen om dat te verbeteren: “Medewerkers kunnen straks kennis opdoen in een centraal toegankelijke kennisbank, een ‘digitale leer-hub’. Daarnaast komen er professionele leergemeenschappen: collega’s uit hetzelfde vakgebied die kennis uitwisselen en samen vraagstukken oppakken. Ook externe en interne experts en een uitgebreid trainingsaanbod maken deel uit van de nieuwe aanpak.”

Duurzaam

Volgens Meeuwis en Vandepoel is het belangrijk dat studentwelzijn zo’n prominente plek inneemt in de Ambitie van Avans. Door het nieuwe onderwijsmodel met meer flexibiliteit hebben studenten daar steeds meer behoefte aan. Een focus op welzijn heeft zelfs een strategische kant. “Duurzaamheid is belangrijk voor Avans”, zegt Vandepoel. “Gezondheid en het welzijn van medewerkers en studenten hoort daar ook bij. Een omgeving bieden waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en waar talenten worden benut. En door er binnen Avans zorg voor te hebben, nemen de studenten dat ook mee naar hun toekomstige werkplek.” Meeuwis: “Je wordt niet meer opgeleid voor een beroep en dat vraagt om een andere manier van kijken naar opleiden. Je leidt mensen op om zelfstandig keuzes te kunnen maken, om te weten waar ze goed in zijn. En om constant kritisch te zijn naar zichzelf toe: wat heb ik te leren en welke stap moet ik zetten? Dat is onlosmakelijk onderdeel van onze kernwaarden wendbaarheid en veerkracht.” 

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2021.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda