Studentinfo

print

Vacature: word studentlid van het College van Beroep voor de Examens

18 september 2020 door Studentinfo

Wil je binnen Avans je invloed laten gelden en werken aan je netwerk? En vind je het belangrijk dat studenten bij geschillen een eerlijk en goed onderbouwd oordeel kunnen verwachten? Word dan studentlid van het College van Beroep voor de Examens (Cobex) en de Geschillenadviescommissie (GAC) van Avans.

Iedere hogeschool maakt gebruik van deze onafhankelijke commissies, waarbij studenten in beroep en/of bezwaar kunnen gaan tegen beslissingen van de examencommissie, van een examinator of van de opleiding. Studentleden worden benoemd door het College van Bestuur. Naast studentleden bestaan het Cobex en de GAC uit docentleden, externe voorzitters en externe griffiers.

Zittingen vinden zo’n 30 keer per jaar plaats en per zitting behandelen het Cobex en de GAC gemiddeld 4 zaken.

Vergoeding

Je krijgt van tevoren de te behandelen dossiers toegezonden. Die bestaan uit een beroepschrift en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door en bereidt aan de hand hiervan vragen aan partijen voor.

Vanzelfsprekend zetten we docenten en studenten nooit in als het gaat om het beroep van een student van de eigen opleiding. Belangrijk: als studentlid zit je niet in het Cobex om de belangen van studenten te behartigen, maar om te oordelen over de toepassing van het recht.

Je ontvangt als studentlid een vergoeding voor de werkzaamheden.

Wie zoeken wij?

Studenten die ingeschreven zijn bij Avans (vooral van belang voor studenten van de JHS) en minimaal in het tweede jaar van de studie zitten. Benoeming geldt voor  2 jaar. In totaal hebben maximaal 10 studentleden zitting in het Cobex.

Hoe reageren?

Je kunt reageren door middel van het sturen van een beknopt cv met motivatiebrief naar cobex@avans.nl, met als onderwerp ‘Sollicitatie Cobex’. Afhankelijk van het aantal reacties wordt een selectie gemaakt door het secretariaat van het Cobex.

Meer informatie over het Cobex is te vinden op: https://studentinfo.avans.nl/services/rechtspositie/college-van-beroep

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Cobex.

Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2020.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda