Studentinfo

print

Onderzoek naar ervaring van werken en leren op afstand

6 juli 2020 door @avans

De wereld is in de ban van de coronacrisis. Dat heeft ook gevolgen voor Avans Hogeschool zoals we allemaal hebben ervaren de afgelopen maanden. Online studeren en werken vraagt veel van studenten en medewerkers. Maar wat betekent deze ingrijpende verandering voor ons welbevinden? In opdracht van het College van Bestuur is in juni een enquête uitgezet. Conclusie: het gaat overwegend goed met de Avansgemeenschap. Maar er zijn ook verbeteringen mogelijk.

De enquête is gedeeld met de ruim 33.000 studenten en 2.900 medewerkers van Avans. Dat leverde een respons van bijna 6.000 personen op. Het doel van het onderzoek dat door Institutional Research van het Leer en Innovatie Centrum (LIC) is uitgevoerd, is om gegevens te verzamelen die bruikbare input leveren voor het vormgeven van afstandsonderwijs na de zomer. Met de insteek ‘behouden wat goed gaat, verbeteren wat beter kan’.

Jacomine Ravensbergen, CvB-lid: “Het is goed en ook nodig om de thermometer in de organisatie te steken. Want alleen met signalen kan je niet aan structurele verbetering werken. De hoge respons zegt ook wel wat. Nu is het zaak om het een goed vervolg te geven en waar nodig verbeteringen door te voeren. Daar investeren we in en daar zijn we nu al mee bezig.” 

Respondenten positief

De resultaten wijzen uit dat het goed gaat met de Avansgemeenschap. De meeste studenten en medewerkers ervaren een goede fysieke en mentale gezondheid. Ook de veerkracht blijkt hoog. Respondenten blijven positief, hebben dromen voor de toekomst, voelen zich betrokken bij de dingen die zij doen en ervaren steun van de mensen om zich heen.

Niet altijd plezierig

Wél heeft de huidige situatie bij velen voor stress gezorgd, onder meer veroorzaakt door de zorg voor het oplopen van werk- of studieachterstand maar ook de zorg voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook wordt het onlineonderwijs niet altijd als plezierig ervaren. Studenten missen soms de concentratie en motivatie. Docenten geven aan dat ze weinig zicht hebben op het leerproces van studenten. Ook ervaren ze de interactie als moeizaam. Ze missen vooral het sociale aspect van leren en werken.

Verdiepende analyse

Jessica Nooij (onderzoeker bij het LIC): “In de verdiepende analyses gaan we vooral ook op zoek naar aspecten die het plezier en het persoonlijke contact in een online situatie kunnen versterken, dat verbetert ook het diepere leren.”

De meeste docenten zien online onderwijstoepassingen als een belangrijk hulpmiddel om het toekomstig onderwijs vorm te geven. Bij veel docenten gaat de voorkeur uit naar een combinatie van online en fysieke lessen. Maar als het gaat om online toetsing zijn de meningen verdeeld. Ze maken zich zorgen over frauderen en het levert hun soms extra werk op.

Goede digitale toegankelijkheid en ondersteuning

Vooral de medewerkers van ondersteunde diensten zijn positief over de digitale toegankelijkheid en ondersteuning bij het thuiswerken. Bij de docenten en studenten ligt dit wat lager, waardoor het een punt van aandacht is. Medewerkers zeggen bovendien dat thuiswerken rust met zich meebrengt en dat zij efficiënter kunnen werken. Ze willen dit dan ook graag behouden in de toekomst.

Het onderwijs van de toekomst

Het onderzoek levert een schat aan informatie op over hoe we het afstandsonderwijs bij Avans verder kunnen verbeteren en de positieve aspecten daarin kunnen verduurzamen. In de komende weken worden de gegevens nog verder geanalyseerd en stellen de onderzoekers en adviseurs van het LIC handvatten en tips samen om online leren en werken te optimaliseren.

Lees het hele onderzoek.

Laatst bijgewerkt op 6 juli 2020.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda