Studentinfo

Minister keurt plan Kwaliteitsafspraken goed

10 februari 2020 door @avans

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een positief besluit genomen over het plan voor de Kwaliteitsafspraken van Avans Hogeschool. Ze volgt hiermee het advies en de motivering van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Commissie (NVAO).

De kwaliteitsafspraken zijn ontstaan door de afschaffing van de studiefinanciering. Waar voorheen het geld naar de studenten ging, wordt het nu aan onderwijsinstelling gegeven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Iedere hogeschool maakt in overleg met de medezeggenschapsraad plannen om deze gelden zo effectief mogelijk te besteden. Avans verbindt deze kwaliteitsafspraken aan de Ambitie 2025. Lees het plan over de kwaliteitsafspraken.

Oordeel

Het NVAO panel, dat Avans 29 oktober 2019 bezocht, is van oordeel dat Avans een heldere en goed onderbouwde keuze heeft gemaakt uit de zes landelijk vastgestelde thema’s. Het panel is positief over de wijze waarop belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van het plan. Ook is de NVAO van oordeel dat Avans haar plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen heeft vertaald naar voldoende concrete beleidsacties en -processen.

Volgende fase

De beoordeling van de planvorming van de Kwaliteitsafspraken is hiermee afgerond. Avans wordt ook beoordeeld op de verwezenlijking van het plan (2022) én de evaluatie (vanaf 2023).

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2020.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Vrijwilligers La Vuelta gezocht

Draag je steentje bij aan dit unieke event.

Lees meer

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda