Studentinfo

Verkenning samengaan academies Pabo en ASB

16 april 2019

Het domein Maatschappij binnen Avans Hogeschool bestaat uit de academies AGZ, ASB, ASH, AVB en de Pabo. Binnen dit domein is de afgelopen tijd de samenwerking tussen de academies voor zorg en welzijn geïntensiveerd. Dit gebeurt vanwege zowel ontwikkelingen in het beroepenveld, de arbeidsmarkt en op het onderwijsinhoudelijke vlak. Voor de Pabo en ASB wordt een nog intensiever traject voorgesteld. Er volgt een verkenning hoe de opleidingen van die academies mogelijk samen kunnen gaan onder een nieuw op te richten academie.

Het CvB heeft zich bij het vertrek van Dominique Majoor, als de directeur van de Pabo, de vraag gesteld hoe de toekomstige aansturing van de Pabo het best vorm gegeven kan worden. En zo dat het past binnen de ontwikkelingen in het beroepenveld van de Pabo zelf, de ontwikkelingen in het brede maatschappelijke domein en de ontwikkelingen binnen Avans (Ambitie 2020-2025). Gabrielle Leijh (directeur ASH en interim directeur Pabo) heeft daartoe in opdracht van het CvB een onderzoek uitgevoerd. De conclusie luidt dat samengaan met een sociale academie de meest passende oplossing is.

De meest reële optie lijkt het samengaan van de Pabo en ASB. Vooral vanwege de omvang van de academies, beide één opleiding. En omdat ze beide in Breda gevestigd zijn. Concreet zou dit betekenen dat de opleidingen Social Work en Leerkracht Basisonderwijs in Breda per studiejaar 2020-2021 onder een nieuw op te richten academie vallen. En vooruitlopend hierop dat beide academies vanaf het studiejaar 2019-2020 aangestuurd worden door een gemeenschappelijke directie, bestaande uit Margo van der Put, Rick Lamers en Emese Albert.

Het CvB volgt dit advies en is gestart met de benodigde stappen in het kader van medezeggenschap. De medewerkers en academieraden van beide academies zijn op de hoogte gesteld van de plannen. Ook is de Avans Medezeggenschapsraad geïnformeerd. Het College vraagt de beide huidige directies van de Pabo en ASB voor de zomer 2019 de mogelijkheden verder te verkennen en een plan op te stellen waarin de stappen van de transitie naar deze academie zijn opgenomen en alles wat daar verder bij komt kijken.

Laatst bijgewerkt op 18 april 2019.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met je op.

Vul het formulier in

Avans Extra

Ontwikkel, verrijk en groei.

naar het aanbod

Nieuws
Agenda