Studentinfo

Akkoord inrichtingsplan team Kennismanagement

18 december 2018 door Studentinfo

De LIC-raad stemt in met het nieuwe inrichtingsplan van het team Kennismanagement, onderdeel van het Leer en Innovatiecentrum (LIC). Het doel van het plan is om door de toenemende digitalisering en automatisering Xplora en kennismanagement beter te laten aansluiten bij de behoeften van studenten en medewerkers. Het akkoord luidt de volgende fase in van het proces. Het College van Bestuur (CvB) is door de directeur van het LIC op de hoogte gesteld en kondigt een reorganisatie aan met betrekking tot het team Kennismanagement.

De LIC-raad stemt met het nieuwe plan in onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn door de directeur van het LIC geaccepteerd. Zo eist de raad nauwe betrokkenheid bij de implementatie van het plan. De medewerkers van het LIC en in het bijzonder team Kennismanagement zijn over het akkoord en de voorwaarden eerder deze week op de hoogte gesteld.

Het CvB gaat over de gevolgen van het nieuwe inrichtingsplan voor medewerkers in overleg met de vakbonden. CvB-lid Jacomine Ravensbergen: “Veel lof voor de LIC-raad en de Avans Medezeggenschapsraad die samen achter het plan staan. Zij hebben er voor gezorgd dat er nu een beter plan ligt, waarbij alle belangrijke stakeholders betrokken zijn.”

Overleg vakbonden

Vaststaat dat de verandering die het LIC voor ogen heeft van invloed is op de functies binnen het team Kennismanagement. Zoals al eerder aangekondigd zal er een aantal functies veranderen, komen er nieuwe functies bij en zullen er functies verdwijnen. Dit alles leidt uiteindelijk tot een reductie in het aantal fte binnen het team.

“Goed werkgeverschap staat voor Avans voorop. We gaan in overleg met de vakbonden om te komen tot een sociaal plan. Doel is om een vangnet te realiseren voor alle betrokken medewerkers. Het is goed dat er nu die duidelijkheid is voor de medewerkers. We kunnen aan de slag met de vervolgstappen”, stelt Ravensbergen.

Medezeggenschap

In de afgelopen periode is ook duidelijk geworden dat het proces rondom medezeggenschap anders had moeten worden ingericht. In tegenstelling tot waar eerder vanuit werd gegaan, ligt het instemmingsrecht met betrekking tot het inrichtingsplan team Kennismanagement bij de LIC-raad en niet bij de AMR.

Beide partijen hebben die ontwikkeling voortvarend opgepakt en zijn tot overeenstemming gekomen. Naar aanleiding van het medezeggenschapsproces is het inrichtingsplan aangescherpt en voorgelegd aan de belangrijkste stakeholders voor een verbredend onderzoek. Die verbeterslag heeft nu tot instemming geleid.

Laatst bijgewerkt op 18 december 2018.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met je op.

Vul het formulier in

Avans Extra

Ontwikkel, verrijk en groei.

naar het aanbod

Nieuws