Studentinfo

Plan rookvrij Avans besproken met AMR

29 november 2018

Op verzoek van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft de projectleider rookvrij Avans de contouren geschetst van het plan om Avans Hogeschool rookvrij te maken. Dat gebeurde deze week tijdens een AMR-vergadering. Jacomine Ravensbergen was namens het College van Bestuur aanwezig (CvB) om het eerder genomen principebesluit van het CvB toe te lichten.

Het CvB heeft in juli 2018 een principebesluit genomen om op termijn alle Avanslocaties rookvrij te laten worden. Avans wil medewerkers en studenten een gezonde werk- en studieomgeving bieden en bijdragen aan een duurzame samenleving.

Voor de zomer hadden de directies van de Hogeschoollaan al een manifest aangeboden aan het CvB, waarin zij pleitten voor een rookvrij Avans. Het College van Bestuur heeft DP&O opdracht gegeven een plan hiervoor te ontwikkelen. Het CvB neemt daarover eind dit jaar een besluit. Daarna wordt het in januari ter instemming voorgelegd aan de Avans Medezeggenschapsraad.

Meedenken studenten en medewerkers

In deze aanpak wil Avans alle doelgroepen op een persoonlijke en duidelijke manier informeren en betrekken. Zo willen we stimuleren dat studenten en medewerkers meedenken over ‘Avans rookvrij’ en zelf met initiatieven komen om tot een rookvrije omgeving te komen. Ook Avans-lector John Dierx is bij de plannen betrokken.

Het initiatief ‘Avans rookvrij’ is onderdeel van een breder vitaliteitsplan, waarmee Avans wil werken aan een gezonde hogeschool met vitale studenten en medewerkers. Daarbij ligt de nadruk op verleiden tot gezond gedrag en het faciliteren hiervan en minder op verbieden en handhaven. Avans wil medewerkers en studenten die willen stoppen met roken ondersteunen met werkzame interventies, zoals beschikbaar in de interventiedatabase van het RIVM.

Pilot Hogeschoollaan

Het plan is om komend voorjaar te starten met een pilot op de Hogeschoollaan in Breda om daar het volledige terrein rookvrij te maken. Daarin trekt Avans ook op met de buren: het Amphia Ziekenhuis en de middelbare school de Nassau. Beide willen dit voorjaar ook rookvrij worden.

De evaluatiepunten van deze pilot nemen we mee in onze aanpak voor de overige locaties van Avans in Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Roosendaal. Het doel is dat in 2020 alle Avanslocaties rookvrij worden.

Laatst bijgewerkt op 29 november 2018.
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met je op.

Vul het formulier in

Avans Extra

Ontwikkel, verrijk en groei.

naar het aanbod

Nieuws