Studentinfo

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Hoe kan ik ? 75 resultaten

Bezwaar maken

Studentinfo

Geschillenadviescommissie De Geschillenadviescommissie (GAC) is een onafhankelijke rechtsorgaan van Avans Hogeschool op grond van artikel 7.63a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetens...

Bijverdienen zonder risico

Studentinfo

Een student aan het hbo of universiteit mag naast de studiefinanciering ook bijverdienen. Val je onder het oude stelsel van studiefinanciering, de zogenaamde prestatiebeurs, dan is er een...

Collegegeld berekenen

Studentinfo

Als je in het hoger onderwijs studeert, betaal je ieder jaar collegegeld. We maken onderscheid tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Via de collegegeldmeter bereken je h...

Collegegeld betalen

Studentinfo

Je machtiging staat klaar -> check Studielink Voor de zomervakantie ontvang je via Studielink een persoonlijk bericht dat er een digitale incassomachtiging voor de betaling van het colleg...

Collegegeld betalingsachterstand oplossen

Studentinfo

Ik heb een aanmaning in verband met betalingsachterstand ontvangen van Avans Hogeschool: Wat gaat er nu gebeuren? Hoe kan ik mijn betalingsachterstand inlossen? Is een betalingsregeling m...