Studentinfo

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Hoe kan ik ? 75 resultaten

Bijverdienen zonder risico

Studentinfo

Een student aan het hbo of universiteit mag naast de studiefinanciering ook bijverdienen. Val je onder het oude stelsel van studiefinanciering, de zogenaamde prestatiebeurs, dan is er een...

Collegegeld berekenen

Studentinfo

Als je in het hoger onderwijs studeert, betaal je ieder jaar collegegeld. We maken onderscheid tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Via de collegegeldmeter bereken je h...

Collegegeld betalen

Studentinfo

Je machtiging staat klaar -> check Studielink Voor de zomervakantie ontvang je via Studielink een persoonlijk bericht dat er een digitale incassomachtiging voor de betaling van het colleg...

Collegegeld lenen

Studentinfo

Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering kun je naast de ‘gewone’ lening bij DUO ook een lening aanvragen om je collegegeld mee te betalen. Deze lening wordt ‘collegegeldkrediet’...

Collegegeld terugkrijgen

Studentinfo

Indien je stopt met je studie, om welke reden dan ook, heb je in de meeste gevallen recht op teruggave van collegegeld. Je hebt recht op restitutie van een evenredig deel van het collegeg...