Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Hoe kan ik ? 87 resultaten

Bewijs van inschrijving

Studentinfo

Het kan voorkomen dat een instantie als een woningbouwvereniging, een kamerverhuurbedrijf, sportclub, een bank of een uitkeringsinstantie zoals verzekeringsbank of wezenpensioen bijvoorbe...

Bezwaar maken

Studentinfo

Je bent het niet eens met een besluit, genomen door of namens het College van Bestuur. Bijvoorbeeld een besluit over het collegegeldtarief of de hoogte van de toegekende financiële onders...

Bijverdienen zonder risico

Studentinfo

Een student aan het hbo of universiteit mag naast de studiefinanciering ook bijverdienen. Val je onder het oude stelsel van studiefinanciering, de zogenaamde prestatiebeurs, dan is er een...

Collegegeld berekenen

Studentinfo

Om te mogen studeren, ben je elk jaar aan de onderwijsinstelling collegegeld verschuldigd. Wat je moet betalen, bereken je met de collegegeldmeter. Voor studenten uit het buitenland die n...