Studentinfo

Visa en vergunningen regelen voor studie of stage in het buitenland

Als burger van de Europese Economische Ruimte (EER) heb je geen visum nodig wanneer je gaat studeren in een ander EER-land. Evenmin een werkvergunning om hier te mogen stage lopen of werken naast je studie. Andere regels gelden voor niet-EER burgers en als je vertrekt naar een land buiten de Europese Ruimte.

De EER bestaat uit de 27 landen van de Europese Unie:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden, aangevuld met IJsland, Lichtenstein en Noorwegen.

Visa en vergunningen voor niet-EER landen

Het regelen van een visum, verblijfs- of werkvergunning in de andere Europese landen is voor EER-burgers over het algemeen vrij gemakkelijk. Voor niet-Europese landen is dit minder eenvoudig. Vooral voor de Verenigde Staten en Canada is het erg lastig om een visum voor stage te krijgen. Van aanvraag tot toekenning kan soms maanden tot zelfs een jaar duren. De meeste ontwikkelingslanden zijn hiervan een voorbeeld. Begin dus op tijd met je voorbereidingen. Het Fulbright Center biedt sinds 1 januari 2012 mogelijkheden om visumdocumenten te regelen voor studenten die stage willen gaan lopen in Amerika.

Het Fulbright Center heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van studenten en regelen van visumdocumenten voor studenten die stage willen lopen in Amerika. Ook voor afgestudeerden zijn er mogelijkheden. Daarnaast biedt het documentatiecentrum veel informatie over het regelen van een stageplek in de VS.

Handige websites

Of je een visum, werk- of verblijfsvergunning nodig hebt, verschilt per land. Voor een aantal landen, zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië, moet je van tevoren een visum regelen dat ook de werkvergunning inhoudt. Deze informatie over 'jouw' bestemming vind je op de www.wilweg.nl van de Nuffic. Je kunt de benodigde documenten aanvragen of informeren bij de ambassade van het land van je keuze.

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2018.
Relevant/Gekoppeld
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met je op.

Vul het formulier in

Avans Extra

Ontwikkel, verrijk en groei.

naar het aanbod

Nieuws