Studentinfo

Erasmus+ beurs

29 augustus 2017

Wil je studeren, stage lopen of afstuderen in een Europees land, dan kun je hiervoor een Erasmus+ beurs aanvragen. Deze beurs is een tegemoetkoming in de extra kosten die je maakt. Bijvoorbeeld voor je verzekering, visum of levensonderhoud in het buitenland. De hoogte van de beurs wordt afgestemd op het land waar je naartoe gaat.

Op deze pagina vind je alle informatie over Erasmus+:

  • Op de tab Regeling vind je de Uitvoeringsregeling Erasmus+ en algemene informatie.
  • Op Checklist vind je de checklist met een handige toelichting om deze correct in te vullen.
  • Op Documenten vind je documenten met informatie die je nodig hebt om een beursaanvraag te kunnen doen. Je kunt hier ook alle formulieren downloaden die je moet invullen voor je beursaanvraag.
  • Bij Beursbedragen vind je de dag- en maandbedragen die worden gebruikt om de hoogte van je beurs te berekenen.
  • Op de tab Ervaringen lees je ervaringsverhalen en bekijk je video's van Avansstudenten die je voorgingen.

Contact

Heb je vragen over Erasmus+ neem dan contact op met het International Office van Avans:

internationaloffice@avans.nl
088 - 525 80 01

Laatst bijgewerkt op 15 april 2019.

Uitvoeringsregeling

Jij wilt een Erasmus+ beurs aanvragen. Daarvoor moet je eerst de Uitvoeringsregeling Erasmus+ gelezen hebben.

Vaststelling definitief beursbedrag Erasmus+ 2018-2019

In de uitvoeringsregeling Erasmus+ is opgenomen dat uiterlijk op 1 januari van het lopende studiejaar op studentinfo.avans.nl bekend wordt gemaakt wat het percentage van het aantal dagen is dat voor een beurstoekenning in aanmerking komt. Het percentage dat voor beurstoekenning in aanmerking komt is voor studiejaar 2018-2019: 100%. Dit betekent dat – wanneer is vastgesteld dat je voldoet aan alle vereisten om in aanmerking te komen voor een Erasmus+ beurs – het volledige beursbedrag aan je wordt uitgekeerd.

In de Uitvoeringsregeling Erasmus+ vind je:

  • aan welke voorwaarden je moet voldoen
  • wat de deadlines zijn voor aanmelding en het inleveren van documenten.

Lees dit document zorgvuldig door. De informatie in dit document is namelijk altijd leidend.

Osiris

Je aanvraag doe je voor een deel in Osiris. Lees de bijbehorende handleiding.

Studenten met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking, dan kun je een aanvullende subsidie krijgen van EP-Nuffic. Hoe je dit aanvraagt, lees je op dit informatieblad.

Laatst bijgewerkt op 18 december 2018.

Jij wilt een Erasmus+ beurs. Daarvoor doorloop je de verschillende stappen uit de checklist hierboven. Je download de afbeelding via de knop hieronder.

Avans Checklist Erasmus

Soort
pdf
Publicatiedatum
31 okt 2018

De Toelichting checklist Erasmus+ beurs helpt je om de checklist correct in te vullen.

Laatst bijgewerkt op 27 november 2018.

Op deze pagina vind je alle formulieren die moet invullen voor je Erasmus+ beurs.

Learning Agreement 

Op het Learning Agreement geef je aan wat je precies gaat doen tijdens je studie of stage. Jij en de contactpersonen van Avans en de partnerinstelling of het stagebedrijf ondertekenen dit document. Meer over het Learning Agreement lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+.

Online Learning Agreement - studie

Ga je voor een studieperiode naar het buitenland, dan kun je ook de Online Learning Agreement (OLA) gebruiken. Door online een account aan te maken, of de Erasmus+ app te downloaden, kan je jouw Learning Agreement digitaal invullen. Deze wordt daarna direct doorgestuurd naar de Sending én Receiving Institution.

Zodra het document door alle partijen is ondertekend krijg je een seintje zodat je de Erasmus+ aanvraag in Osiris verder kan indienen. Volg de instructies voor het invullen van de OLA.

Learning agreement 2019-2020

Learning agreement 2018-2019

Learning Agreement invullen

Dit Engelstalige filmpje laat je stap voor stap zien hoe je het Learning Agreement invult:

Statement of Home/Host

Het Statement of Home/Host vul je in als de documenten uitgereikt door het stagebedrijf of de parterinstelling niet voldoende informatie geven om je de volledige Erasmus+ beurs toe te kennen. Of dit voor jou geldt, lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+.

Code-overzicht

Voor deze formulieren moet je verschillende codes invullen. Deze vind je in het code-overzicht.

Voor alle vestigingen en opleidingen van Avans Hogeschool gebruik je de code NL BREDA01.

Handleiding Online Linguistic Support

Online Linguistic Support is een taaltoets die je verplicht voor je vertrek en na je terugkomst invult. De Europese Unie meet hiermee welke taalontwikkeling je tijdens je buitenlandperiode doormaakt. De handleiding helpt je stap voor stap door dit programma.

Student Charter

De Student Charter geeft je een kort overzicht van je rechten en plichten. En vertelt je wat je kunt verwachten van Avans en de partnerinstelling tijdens de verschillende stappen van de stage of uitwisseling. De Student Charter is opgesteld door de EU. De tekst wijkt daarom op sommige punten af van de Uitvoeringsregeling Erasmus+ van Avans. Voor jou als Avansstudent geldt altijd de Avansregeling.

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2019.

Hoogte van je beurs

Het Erasmus+ beursbedrag wordt voor iedere student individueel bepaald aan de hand van de duur van de studie of stage en het gekozen gastland. Vooraf bepalen we een voorlopig bedrag, en achteraf stellen we het definitieve beursbedrag vast.

Het voorlopige beursbedrag wordt berekend op basis van het aantal geplande verblijfsdagen in het buitenland dat je in je Grant Agreement en Osiris registreert. In welke categorie jouw gastland valt en wat dat betekent voor de hoogte van je beurs, zie je in het schema hieronder. De maandbedragen zijn altijd gebaseerd op 30 dagen in 1 maand. Meer over het vaststellen van de hoogte van je beurs lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+.

Bedragen 2019-2020

 

Gastland

Bedrag per maand STUDIE
in €

 

Bedrag per dag STUDIE in €

Bedrag per maand STAGE
 in €

Bedrag per dag STAGE
 in €

Groep 1
Programma-landen met hoge kosten voor levens-
onderhoud

Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

360

12

480

16

Groep 2
Programma-landen met middelhoge kosten voor levens-
onderhoud

België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Oostenrijk, Portugal, Spanje

300

10

420

14

Groep 3
Programma-landen met lage kosten voor levens-onderhoud

Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije

240

 

8

360

12


Bedragen 2018-2019

  Gastland Bedrag per maand
STUDIE
in €

Bedrag per
dag

STUDIE
in €

Bedrag per maand
STAGE
in €
Bedrag per
dag

STAGE
in €

Groep 1
Programma-landen met hoge kosten voor levens-
onderhoud

Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden 273 9,10 375 12,50
Groep 2
Programma-landen met middelhoge kosten voor levens-
onderhoud
België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Oostenrijk, Portugal, Spanje 222 7,40 324 10,80
Groep 3
Programma-landen met lage kosten voor levens-onderhoud
Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije 171 5,70 273 9,10

 

Laatst bijgewerkt op 2 mei 2019.

Je wilt verhalen horen van studenten die in het buitenland studeerden of stage liepen. Lees hieronder de ervaringen van Avansstudenten of bekijk de filmpjes op wilweg.nl.

Eva den Hartog - Small Business and Retail Management

"Ik koos voor IJsland omdat ik wel graag binnen Europa wilde blijven maar toch iets heel anders wilde hebben dan gewoon op kamers in een stad."

Lees meer

Julia Heijnen - Social Work

"Samen met een vriendinnetje ben ik de uitdaging in Berlijn aangegaan."

Lees meer

Kirke Tadema - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

"It was nice studying at Coventry University, but a lot of things were different."

Lees meer

Marit Pansier - Social Work

"In Berlijn heerst een hele andere cultuur dan in Nederland."

Lees meer

Sita Parker - Social Work

"Ik besloot mijn minor in Porto te gaan doen, omdat dit mijn laatste half jaar van de opleiding zou zijn en ik wilde het graag afsluiten met een toffe ervaring."

Lees meer

 

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2018.
Relevant/Gekoppeld
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met je op.

Vul het formulier in

Avans Extra

Ontwikkel, verrijk en groei.

naar het aanbod

Nieuws