Student Support

print

Bewijs van inschrijving

Het kan voorkomen dat een instantie als een woningbouwvereniging, een kamerverhuurbedrijf, sportclub, een bank of een uitkeringsinstantie zoals verzekeringsbank of wezenpensioen bijvoorbeeld, graag een bewijs wil zien dat je dit studiejaar ingeschreven staat. Daarvoor dient het bewijs van inschrijving. 

Bewijs van inschrijving zelf downloaden

Is je inschrijving volledig op orde, dan kun je zelf je bewijs van inschrijving downloaden. Je vindt het bewijs op de tab ‘Mijn Avans’ op iAvans onder de kop ‘Bewijs van Inschrijving’.

Op het bewijs van inschrijving staan de persoonsgegevens, opleidingsgegevens en de exacte periode van inschrijving. 

Je hebt dit bewijs van inschrijving niet binnen Avans Hogeschool nodig. In de toetsregeling van Avans vind je alle informatie over het legitimeren bij toetsen en een overzicht van geldige legitimatiebewijzen. 

Voorheen werd het bewijs van inschrijving slechts één maal per studiejaar op papier aan je verstrekt. Nu kun je het bewijs op elk gewenst tijdstip zelf downloaden. Mits je aan alle inschrijvingsvoorwaarden hebt voldaan en als de betaling van je collegegeld is geregeld. Zie hiervoor de status op Studielink

Bewijs van inschrijving toevoegen

Als je (her-)inschrijving volledig in orde is, kun je je bewijs van inschrijving op elk gewenst tijdstip zelf downloaden en printen. Je vindt het bewijs via iAvans, onder de tab ‘Mijn Avans’. Kies voor: ‘Bewijs van Inschrijving’. Staat jouw bewijs hier niet, dan kun je het zelf toevoegen. Dat doe je als volgt:

  1. Ga via iAvans naar de tab ‘Mijn Avans’ en klik op ‘+Widget’ rechts bovenaan.
  2. Selecteer ‘Toepassingen’ links op het scherm en klap de tab ‘Avans Portlets’ uit.
  3. Kies voor de optie ‘Bewijs’ en klik op ‘Toevoegen’.

Als je vragen hebt kun je die stellen bij de Studenten Informatie Balie. Of bel naar 088 - 525 75 50.  

 

Laatst bijgewerkt op 18 september 2018.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda