Student Support

print

Zien waarover het College van Beroep voor de Examens uitspraak doet

Het Cobex bekijkt of diegene die de beslissing heeft genomen op grond van alle geldende regelingen in alle redelijkheid tot die beslissing is gekomen. Het Cobex oordeelt bijvoorbeeld niet inhoudelijk of je wel of geen vrijstelling had moeten krijgen voor een bepaald vak, maar kijkt of de examencommissie zorgvuldig heeft gehandeld en of de examencommissie in alle redelijkheid tot haar besluit is gekomen. Met andere woorden: of de examencommissie op zorgvuldige wijze heeft getoetst of je wel of geen vrijstelling had moeten krijgen.

Indien niet op de juiste wijze is getoetst, wordt je beroep gegrond verklaard en draagt het Cobex de examencommissie op een nieuwe beslissing te nemen. Dat het beroep gegrond wordt verklaard, wil dus nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk die vrijstelling krijgt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een beroep tegen een bepaald toets- of tentamenresultaat.

Het Cobex toetst niet inhoudelijk of je een vraag wel of niet goed hebt beantwoord. Wel toetst het Cobex of de wijze van beoordelen van de toets of het tentamen in overeenstemming was met de geldende normen. Was dat niet het geval, dan kan het Cobex de examinator opdragen opnieuw te beslissen. Wat dus weer niet hoeft te betekenen dat je daadwerkelijk een hoger punt krijgt.

Uitspraken

Op deze pagina vind je alle uitspraken van het College van Beroep voor de Examens van het huidige kalenderjaar en de drie voorgaande kalenderjaren terug. Ze zijn gerangschikt op onderwerp en op jaartal. 

Bindende afwijzing

Afwijzing extra herkansing

Beoordeling van resultaten

Afstuderen

Fraude, sancties

Start onderwijsonderdeel
 
Afwijzing vrijstelling

Tentamen overig

Diversen

Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2021.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda