Studentinfo

print

Zien waarover het College van Beroep voor de Examens uitspraak doet

Het Cobex bekijkt of diegene die de beslissing heeft genomen op grond van alle geldende regelingen in alle redelijkheid tot die beslissing is gekomen. Het Cobex oordeelt bijvoorbeeld niet inhoudelijk of je wel of geen vrijstelling had moeten krijgen voor een bepaald vak, maar kijkt of de examencommissie zorgvuldig heeft gehandeld en of de examencommissie in alle redelijkheid tot haar besluit is gekomen. Met andere woorden: of de examencommissie op zorgvuldige wijze heeft getoetst of je wel of geen vrijstelling had moeten krijgen.

Indien niet op de juiste wijze is getoetst, wordt je beroep gegrond verklaard en draagt het Cobex de examencommissie op een nieuwe beslissing te nemen. Dat het beroep gegrond wordt verklaard, wil dus nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk die vrijstelling krijgt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een beroep tegen een bepaald toets- of tentamenresultaat.

Het Cobex toetst niet inhoudelijk of je een vraag wel of niet goed hebt beantwoord. Wel toetst het Cobex of de wijze van beoordelen van de toets of het tentamen in overeenstemming was met de geldende normen. Was dat niet het geval, dan kan het Cobex de examinator opdragen opnieuw te beslissen. Wat dus weer niet hoeft te betekenen dat je daadwerkelijk een hoger punt krijgt.

Uitspraken

Op deze pagina vind je alle uitspraken van het College van Beroep voor de Examens van het huidige kalenderjaar en de drie voorgaande kalenderjaren terug. Ze zijn gerangschikt op onderwerp en op jaartal. 

Bindende afwijzing

Afwijzing extra herkansing

Beoordeling van resultaten

Afstuderen

Fraude, sancties

Start onderwijsonderdeel
 
Afwijzing vrijstelling

Tentamen overig

Diversen

Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2021.
Online spreekuur studentbegeleiding

Heb je een ondersteuningsvraag, twijfel je over je studie of heb je een ontwikkelvraag, plan dan een moment tijdens het online spreekuur. Dat kan via de onderstaande button. We plannen dan een afspraak van 15 minuten voor je in.

Online spreekuur inplannen

Contact met het studentendecanaat

Heb je te maken met persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088-525 75 50. Andere vragen?

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda