Studentinfo

print

Studievertraging melden

Je dreigt studievertraging op te lopen door overmacht. Het is belangrijk, dat je die persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk meldt bij de studentendecaan. Dit geldt voor alle studenten.

Voor studenten duaal of voltijd kunnen er ook financiële gevolgen zijn. Zie daarvoor punt 2. Financiële ondersteuning.

1. Melding (voor alle studenten)

Meld je omstandigheden bij de studentendecaan. Doe dat in de periode waarin de persoonlijke omstandigheden zich voordoen.

Voor studenten propedeuse:
Wil je dat er bij het uitbrengen van het bindend studieadvies rekening wordt gehouden met je persoonlijke omstandigheden, dan moet je die tijdig, vóór half juni, gemeld hebben bij de studentendecaan.

De examencommissie vraagt de studentendecaan om advies af te geven of er sprake is van erkende omstandigheden. De studentendecaan moet in zijn advies ook aangeven of er een aantoonbare relatie is met de studievertraging.

Daarom is het mogelijk dat hij jou vraagt om een schriftelijk bewijsstuk van de omstandigheid waarop je je beroept. Bijvoorbeeld een medische verklaring, verklaring maatschappelijk werk of een proces-verbaal. In alle gevallen behandelt hij de bewijslast vertrouwelijk.

Een afspraak maak je bij de Studenten Informatie Balie. Dat kan ook telefonisch. Voor de locaties Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg kun je bellen naar: 088 - 525 75 50. De Studenten Informatie Balie is op werkdagen te bereiken tussen 9:00 - 12:30 uur en van 13:30 - 16:30 uur.

2. Financiële ondersteuning (alleen studenten duaal en voltijd)

Er zijn twee vormen van financiële ondersteuning: door DUO en door Avans.

2a. DUO

De voorzieningen die DUO kent zijn:

Meer informatie vind je hier.

In alle gevallen loopt de aanvraag daarvoor via de studentendecaan. Die kan je daarover verder informeren.

2b. Avans

Als je door andere omstandigheden studievertraging oploopt, kun je alleen aanspraak maken op Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Je moet dan denken aan familieomstandigheden, zwangerschap, onvoldoende studeerbare opleiding, topsport of andere omstandigheden. Ook bij functiebeperking en langdurige ziekte zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning. De voorwaarden van de FOS vind je in de Regeling Profileringsfonds. .

Voor het aanvragen van financiële ondersteuning gebruik je het aanvraagformulier Profileringsfonds. Zodra het einde van je prestatiebeurs in zicht komt, kun je bij de Studenten Informatie Balie een afspraak met een van de studentendecanen maken.

In alle gevallen loopt de aanvraag daarvoor via de studentendecaan. Die kan je daarover verder informeren. Een afspraak maak je bij de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 75 50.

3. Ziek tijdens tentamen

Wanneer je door ziekte of een bijzondere omstandigheid niet aan een tentamen kunt deelnemen, kun je het tentamen bij de reguliere herkansing inhalen. Als je ook dat tentamen door een overmacht situatie niet kunt maken kun je je situatie overleggen met de studentendecaan. Afhankelijk van je verhaal en bewijslast kan hij je ondersteunen in het indienen van een verzoek voor een extra kans bij de examencommissie. In alle gevallen beslist de examencommissie daarover.

Laatst bijgewerkt op 2 augustus 2021.
Relevant/Gekoppeld
Online spreekuur studentbegeleiding

Heb je een ondersteuningsvraag, twijfel je over je studie of heb je een ontwikkelvraag, plan dan een moment tijdens het online spreekuur. Dat kan via de onderstaande button. We plannen dan een afspraak van 30 minuten voor je in.

Online spreekuur inplannen

Contact met het studentendecanaat

Heb je te maken met persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088-525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda