Studentinfo

print

Mijn privacy waarborgen

Je hebt rechten en plichten over hoe Avans met jouw gegevens omgaat. Als je bijvoorbeeld toestemt in het gebruik van jouw gegevens, moet je je realiseren wat de consequenties zijn. En je moet bewaken of jouw gegevens juist zijn.

Regeling bescherming persoonsgegevens studenten

In deze regeling ligt vast welke gegevens van studenten Avans Hogeschool bezit, hoe zij daarmee moet omgaan en wanneer ze de gegevens aan derden mag verstrekken. Deze regeling maakt deel uit van het Studentenstatuut waarin de rechten en plichten van onze studenten zijn vastgelegd.

Stage lopen bij Avans

Voordat je bij Avans begint als stagiair, teken je een stageovereenkomst. Hierin wissel je gegevens uit, zoals je naam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. Als je een stagevergoeding ontvangt, geef je ook je bankrekeningnummer en een kopie van je ID voor de personeels- en salarisadministratie. Daarnaast vul je de loonbelastingverklaring in, met je BSN.

Ontvang je geen stagevergoeding, dan hoef je deze gegevens niet te geven. Uiteraard moet je je als stagiair wel kunnen identificeren. Verder heb je als stagiair dezelfde rechten en plichten als het gaat om persoonsgegevens. Deze staan in artikel 11 van het Privacy reglement.

Stage lopen buiten Avans

Ga je als Avansstudent stage lopen bij een organisatie dan worden de afspraken vastgelegd in een stageovereenkomst. En de organisatie wil jouw persoonsgegevens hebben. Een kopie van je identiteitsbewijs hoef je alleen te geven als je een stagevergoeding krijgt. In andere situaties mag een organisatie deze niet vragen. Je kunt natuurlijk altijd je bsn en foto afschermen. Wel moet je jezelf altijd kunnen identificeren met behulp van een geldig ID.

Vertrouwenspersonen

Wanneer je inbreuk op je privacy ervaart, als gevolg van bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of machtsmisbreuk, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.


Laatst bijgewerkt op 26 juni 2017.
Relevant/Gekoppeld
Online spreekuur studentbegeleiding

Heb je een ondersteuningsvraag, twijfel je over je studie of heb je een ontwikkelvraag, plan dan een moment tijdens het online spreekuur. Dat kan via de onderstaande button. We plannen dan een afspraak van 30 minuten voor je in.

Online spreekuur inplannen

Contact met het studentendecanaat

Heb je te maken met persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088-525 75 50. Andere vragen?

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda