Student Support

print

Mijn privacy waarborgen

Je hebt rechten en plichten over hoe Avans met jouw gegevens omgaat. Als je bijvoorbeeld toestemt in het gebruik van jouw gegevens, moet je je realiseren wat de consequenties zijn. En je moet bewaken of jouw gegevens juist zijn.

Regeling bescherming persoonsgegevens studenten

Avans Hogeschool heeft een privacystatement. Hierin leggen wij uit wat wij precies met jouw persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast informeren wij je graag over wat je van ons mag verwachten en welke privacyrechten je hebt. Je vindt deze regeling op iAvans.

Stage lopen bij Avans

Voordat je bij Avans begint als stagiair, teken je een stageovereenkomst. Hierin wissel je gegevens uit, zoals je naam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. Als je een stagevergoeding ontvangt, geef je ook je bankrekeningnummer en een kopie van je ID voor de personeels- en salarisadministratie. Daarnaast vul je de loonbelastingverklaring in, met je BSN.

Ontvang je geen stagevergoeding, dan hoef je deze gegevens niet te geven. Uiteraard moet je je als stagiair wel kunnen identificeren. Verder heb je als stagiair dezelfde rechten en plichten als het gaat om persoonsgegevens. Deze staan in artikel 11 van het Privacy reglement.

Stage lopen buiten Avans

Ga je als Avansstudent stage lopen bij een organisatie dan worden de afspraken vastgelegd in een stageovereenkomst. En de organisatie wil jouw persoonsgegevens hebben. Een kopie van je identiteitsbewijs hoef je alleen te geven als je een stagevergoeding krijgt. In andere situaties mag een organisatie deze niet vragen. Je kunt natuurlijk altijd je bsn en foto afschermen. Wel moet je jezelf altijd kunnen identificeren met behulp van een geldig ID.

Vertrouwenspersonen

Wanneer je inbreuk op je privacy ervaart, als gevolg van bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of machtsmisbreuk, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

 

Laatst bijgewerkt op 22 juni 2022.
Relevant/Gekoppeld
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda