Student Support

print

Een beroepschrift indienen

(In English)
Als je een beroepschrift wilt indienen dan is het van belang dat je dit op tijd doet. Het beroep moet bij het Cobex zijn binnen 6 weken na de dag dat de beslissing bekend is gemaakt.

Als het beroep niet binnen deze 6 weken is ingediend, wordt het niet-ontvankelijk verklaard door de voorzitter van het Cobex. Dit betekent dat er geen inhoudelijke uitspraak volgt. Tenzij je een gegronde reden hebt voor de termijnoverschrijding. Vakantie is in ieder geval geen gegronde reden.

Pro-forma beroep

Soms heb je meer dan 6 weken nodig om de argumenten voor je beroepschrift goed te onderbouwen. Bijvoorbeeld omdat je eerst nog advies wilt inwinnen. Dan kun je een ‘pro-formaberoepschrift’ indienen. Hierin kondig je aan dat je beroep in wilt stellen en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je beroep. Op deze manier voorkom je dat je de beroepstermijn overschrijdt. Je krijgt van het Cobex te horen binnen welke termijn - over het algemeen binnen 14 dagen – je de motivering voor het beroepschrift uiterlijk moet indienen. 

Zie voor meer informatie over het indienen van beroep het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens.

Voor het opstellen van je gemotiveerde beroepschrift gebruik je het format Beroepschrift. Je beroepschrift moet in ieder geval voorzien zijn van:

  • naam, adres en woonplaats
  • telefoonnummer en e-mailadres(sen); e-mailcorrespondentie wordt door het College van Beroep voor de Examens toegezonden aan je Avans e-mailadres
  • opleiding, academie, studentnummer
  • de gronden van het beroep, motivering op grond waarvan het beroep wordt ingesteld
  • het besluit waartegen je in beroep gaat, een kopie van de beslissing moet meegestuurd worden
  • datum en handtekening.

Optioneel:

  • bijvoorbeeld e-mails of andere documenten die van belang zijn bij de behandeling van je beroep.

Via het formulier instellen beroepschrift kun je in beroep gaan tegen een gemaakte beslissing. Of lees eerst uitspraken van het College van Beroep in eerdere zaken.

Je kunt je beroepschrift ook schriftelijk indienen door het te versturen naar:

Avans Hogeschool

College van Beroep voor de Examens
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Informatie

Neem contact op met een studentendecaan als je twijfelt of je een officiële procedure begint. Hier kun je ook terecht met andere vragen over de procedure. Maak een afspraak met de studentendecaan door te bellen naar 088 - 525 75 50. Of kom naar de Studenten Informatie Balie aan de Hogeschoollaan in Breda of aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

Verloop van de procedure

Lees hoe de procedure bij het College van Beroep voor de Examens verloopt. Of bekijk het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens

Laatst bijgewerkt op 26 augustus 2021.
Relevant/Gekoppeld
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda