Studentinfo

Een beroepschrift indienen

Als je een beroepschrift wilt indienen dan is het van belang dat je dit op tijd doet. Het beroep moet bij het Cobex zijn binnen 6 weken na de dag dat de beslissing bekend is gemaakt.

Als het beroep niet binnen deze 6 weken is ingediend, wordt het niet-ontvankelijk verklaard door de voorzitter van het Cobex. Dit betekent dat er geen inhoudelijke uitspraak volgt. Tenzij je een gegronde reden hebt voor de termijnoverschrijding. Vakantie is in ieder geval geen gegronde reden.

Pro-forma beroep

Soms heb je meer dan 6 weken nodig om de argumenten voor je beroepschrift goed te onderbouwen. Bijvoorbeeld omdat je eerst nog advies wilt inwinnen. Dan kun je een ‘pro-formaberoepschrift’ indienen. Hierin kondig je aan dat je beroep in wilt stellen en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je beroep. Op deze manier voorkom je dat je de beroepstermijn overschrijdt. Je krijgt van het Cobex te horen binnen welke termijn - over het algemeen binnen 14 dagen – je de motivering voor het beroepschrift uiterlijk moet indienen. 

Zie voor meer informatie over het indienen van beroep het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens.

Voor het opstellen van je gemotiveerde beroepschrift gebruik je het format Beroepschrift. Je beroepschrift moet in ieder geval voorzien zijn van:

  • naam, adres en woonplaats
  • telefoonnummer en e-mailadres(sen); e-mailcorrespondentie wordt door het College van Beroep voor de Examens toegezonden aan je Avans e-mailadres
  • opleiding, academie, studentnummer
  • de gronden van het beroep, motivering op grond waarvan het beroep wordt ingesteld
  • het besluit waartegen je in beroep gaat, een kopie van de beslissing moet meegestuurd worden
  • datum en handtekening.

Optioneel:

  • bijvoorbeeld e-mails of andere documenten die van belang zijn bij de behandeling van je beroep.

Via het formulier instellen beroepschrift kun je in beroep gaan tegen een gemaakte beslissing. Of lees eerst uitspraken van het College van Beroep in eerdere zaken.

Je kunt je beroepschrift ook schriftelijk indienen door het te versturen naar:

Avans Hogeschool

College van Beroep voor de Examens
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Informatie

Neem contact op met een studentendecaan als je twijfelt of je een officiële procedure begint. Hier kun je ook terecht met andere vragen over de procedure. Maak een afspraak met de studentendecaan door te bellen naar 088 - 525 75 50. Of kom naar de Studenten Informatie Balie.

Verloop van de procedure

Lees hoe de procedure bij het College van Beroep voor de Examens verloopt. Of bekijk het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2019.
Relevant/Gekoppeld
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met je op.

Vul het formulier in

Avans Extra

Ontwikkel, verrijk en groei.

naar het aanbod

Nieuws