Student Support

print

Bezwaar maken

(In English)

Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) is een onafhankelijke rechtsorgaan van Avans Hogeschool op grond van artikel 7.63a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). 

In bezwaar gaan

Wanneer je het niet eens bent met een besluit, dat namens of door het College van Bestuur genomen is, kun je hiertegen in bezwaar gaan bij de GAC. Je vraagt daarmee als het ware om een heroverweging van een beslissing. Het College van Bestuur vraagt de GAC om advies.

Het gaat bijvoorbeeld om besluiten over:

Ook wanneer een orgaan weigert om een beslissing te nemen, heb je het recht om bezwaar te maken.

Bezwaar maken is alleen mogelijk als voor jou geen andere rechtsgang voor deze kwestie mogelijk is of loopt. Een andere rechtsgang is bijvoorbeeld een procedure bij het Cobex

Of en hoe je bezwaar kunt maken staat meestal in de brief waarin de beslissing aan jou bekend wordt gemaakt.

Bezwaar indienen 

Lees hoe je een bezwaar indient

Secretariaat Geschillenadviescommissie

Postadres: 

Avans Hogeschool
Geschillenadviescommissie
t.a.v. de Ambtelijk secretaris 
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Emailadres : gac@avans.nl

 
Laatst bijgewerkt op 26 augustus 2021.
Relevant/Gekoppeld
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda