Studentinfo

print

Bezwaar maken

Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) is een onafhankelijke rechtsorgaan van Avans Hogeschool op grond van artikel 7.63a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). 

In bezwaar gaan

Wanneer je het niet eens bent met een besluit, dat namens of door het College van Bestuur genomen is, kun je hiertegen in bezwaar gaan bij de GAC. Je vraagt daarmee als het ware om een heroverweging van een beslissing. Het College van Bestuur vraagt de GAC om advies.

Het gaat bijvoorbeeld om besluiten over:

Ook wanneer een orgaan weigert om een beslissing te nemen, heb je het recht om bezwaar te maken.

Bezwaar maken is alleen mogelijk als voor jou geen andere rechtsgang voor deze kwestie mogelijk is of loopt. Een andere rechtsgang is bijvoorbeeld een procedure bij het Cobex

Of en hoe je bezwaar kunt maken staat meestal in de brief waarin de beslissing aan jou bekend wordt gemaakt.

Bezwaar indienen 

Lees hoe je een bezwaar indient

Secretariaat Geschillenadviescommissie

Postadres: 

Avans Hogeschool
Geschillenadviescommissie
t.a.v. de Ambtelijk secretaris 
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Emailadres : gac@avans.nl

 
Laatst bijgewerkt op 8 april 2021.
Relevant/Gekoppeld
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda