Student Support

print

Een zorgverzekering afsluiten

Korting op je ziektekostenverzekering via Avans

Als student moet je WA-verzekerd zijn. Voor ziektekosten kun je je als student bij Avans Hogeschool verzekeren via Zilveren Kruis Achmea. Je krijgt dan een aanzienlijke korting.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, heb je een collectiviteitsnummer nodig. Dit is voor studenten van Avans Hogeschool: 207000892.

Brief onterecht onverzekerd als buitenlandse student

Het CAK houdt landelijke acties om onterecht onverzekerden op te sporen. Buitenlandse studenten zijn grotendeels uitgezonderd van verplichte deelname aan de basiszorgverzekering. Toch zet het CAK ze vaak ten onrechte in deze categorie.

Veel buitenlandse studenten ontvangen daarom een Nederlandstalige brief waarin staat dat ze verplicht een basiszorgverzekering moeten afsluiten op straffe van een boete. Het CAK schrijft alleen buitenlandse studenten aan die:

  1. niet een hele opleiding in Nederland volgen
  2. geen basiszorgverzekering hebben
  3. wel zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Onderneem altijd actie

Heb je deze brief van het CAK ontvangen, onderneem dan altijd actie om te voorkomen dat je een boete krijgt. Als je alleen in Nederland verblijft voor studie en geen (bij)baan of betaalde stage hebt, hoef je mogelijk geen Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Raadpleeg voor meer informatie de FAQ over CAK op de site van Nuffic.

Als je vrijgesteld bent voor het afsluiten van een verzekering, of als je niet zeker bent van je situatie, moet je contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op jouw verzoek onderzoekt de SVB of je verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Je ontvangt een brief over de uitkomst van dat onderzoek. Als blijkt dat je Wlz-verzekerd bent, moet je alsnog een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Informatie over het Wlz-onderzoek vind je op de website van de SVB.

Laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda