Student Support

print

Collegegeld terugkrijgen

Indien je stopt met je studie, om welke reden dan ook, heb je in de meeste gevallen recht op teruggave van collegegeld.

Je hebt recht op restitutie van een evenredig deel van het collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van je inschrijving nog duurt. Bij beëindiging van de inschrijving in de maanden juni, juli en augustus vindt er geen restitutie van het collegegeld plaats. 

Als je het bedrag in één keer hebt voldaan, zal na berekening van het totaal te betalen bedrag voor het betreffende collegejaar, restitutie volgen. Heb je gekozen voor een betaling in termijnen dan zullen na berekening van het totaal te betalen bedrag voor betreffende collegejaar, de incasso’s van de daaropvolgende termijnen niet meer geïnd worden.

Meer hierover kun je terugvinden in de inschrijvingsvoorwaarden van Avans Hogeschool.

 

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2020.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda