Studentinfo

print

Collegegeld berekenen

Als je in het hoger onderwijs studeert, betaal je ieder jaar collegegeld. We maken onderscheid tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Via de collegegeldmeter bereken je het collegegeldtarief dat op jou van toepassing is.

Collegegeldtarieven

Elk jaar bepaalt het ministerie van Onderwijs de hoogte van het wettelijk collegegeld voor voltijdopleidingen. Avans Hogeschool bepaalt vervolgens aan de hand hiervan ook het nieuwe tarief voor:

  • duale en deeltijdopleidingen
  • het examengeld voor een extraneus
  • het instellingscollegegeld

De tarieven zijn geldig voor het studiejaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus het jaar erop.

Tussentijds starten met een opleiding

Als je toestemming hebt gekregen van de academiedirecteur dan kun je in de loop van het studiejaar beginnen met je studieprogramma, bijvoorbeeld in februari. In dat geval betaal je slechts een deel van het collegegeld.

Studeer je bij Avans en meld je je aan voor een tweede opleiding bij Avans waarvoor je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen? Dan betaal je het verschil tussen wat je moet betalen bij je eerste opleiding en het hogere bedrag van de tweede opleiding. Als het bedrag gelijk of lager is bij de tweede opleiding hoef je voor deze opleiding geen collegegeld te betalen. Kijk in de inschrijvingsvoorwaarden voor de volledige regeling.

Hbo- of wo-diploma al in bezit?

Meld je je aan voor een opleiding bij Avans Hogeschool en heb je al een graad behaald in het hoger onderwijs? Dan betaal je het instellingscollegegeld. Dit is een hoger collegegeldtarief dan het wettelijk collegegeld. Op basis van jouw gegevens die bij DUO bekend zijn bepaalt Avans Hogeschool de hoogte van het bedrag op je digitale incassomachtiging in Studielink.

Er zijn een aantal uitzonderingen. Je betaalt het wettelijk collegegeld in plaats van het instellingscollegegeld als:

  1. je een graad hebt behaald vóór 1991
  2. je nog geen graad hebt in het domein Onderwijs of Gezondheid en je meldt je aan voor een studie in 1 van deze domeinen
  3. je met een tweede opleiding gestart bent tijdens een eerste opleiding en je hebt deze, na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken gevolgd.

Meer weten?

Heb je nog vragen, bel of WhatsApp met de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 75 50. Of stel je vraag via het Servicepunt. Wij helpen je verder.

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2021.
Relevant/Gekoppeld
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda