Student Support

print

Collegegeld berekenen

Als je in het hoger onderwijs studeert, betaal je ieder jaar collegegeld. We maken onderscheid tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Via de collegegeldmeter bereken je het collegegeldtarief dat op jou van toepassing is.

Collegegeldtarieven

Elk jaar bepaalt het ministerie van Onderwijs de hoogte van het wettelijk collegegeld voor voltijdopleidingen. Avans Hogeschool bepaalt vervolgens aan de hand hiervan ook het nieuwe tarief voor:

  • duale en deeltijdopleidingen
  • het examengeld voor een extraneus
  • het instellingscollegegeld

De tarieven zijn geldig voor het studiejaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus het jaar erop.

Halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Eerstejaarsstudenten aan een hogeronderwijsinstelling betalen vanaf collegejaar 2018-2019 de helft van het wettelijke collegegeld. 
Studenten die starten met een lerarenopleiding hebben recht op 2 jaar verlaagd collegegeld. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Tussentijds starten met een opleiding

Als je toestemming hebt gekregen van de academiedirecteur dan kun je in de loop van het studiejaar beginnen met je studieprogramma, bijvoorbeeld in februari. In dat geval betaal je slechts een deel van het collegegeld.

Studeer je bij Avans en meld je je aan voor een tweede opleiding bij Avans waarvoor je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen? Dan betaal je het verschil tussen wat je moet betalen bij je eerste opleiding en het hogere bedrag van de tweede opleiding. Als het bedrag gelijk of lager is bij de tweede opleiding hoef je voor deze opleiding geen collegegeld te betalen. Kijk in de inschrijvingsvoorwaarden voor de volledige regeling.

Hbo- of wo-diploma al in bezit?

Meld je je aan voor een opleiding bij Avans Hogeschool en heb je al een graad behaald in het hoger onderwijs? Dan betaal je het instellingscollegegeld. Dit is een hoger collegegeldtarief dan het wettelijk collegegeld. Op basis van jouw gegevens die bij DUO bekend zijn bepaalt Avans Hogeschool de hoogte van het bedrag op je digitale incassomachtiging in Studielink.

Er zijn een aantal uitzonderingen. Je betaalt het wettelijk collegegeld in plaats van het instellingscollegegeld als:

  1. je een graad hebt behaald vóór 1991
  2. je nog geen graad hebt in het domein Onderwijs of Gezondheid en je meldt je aan voor een studie in 1 van deze domeinen
  3. je met een tweede opleiding gestart bent tijdens een eerste opleiding en je hebt deze, na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken gevolgd.

Meer weten?

Heb je nog vragen, bel of WhatsApp met de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 75 50. Of stel je vraag via het Servicepunt. Wij helpen je verder.

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2022.
Relevant/Gekoppeld
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda