Studentinfo

College van Beroep

Het College van Beroep is het onafhankelijke rechtsorgaan van Avans. Je kunt in beroep gaan als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit.

In beroep gaan

Je dient een beroepschrift in als je het niet eens bent met beslissingen van een examencommissie met betrekking tot het al dan niet verlenen van een vrijstelling, beslissingen over het bindend studieadvies, over fraude, tentamen- en examenuitslagen, toelating tot tentamens, extra herkansingsmogelijkheden en over de uitslag van het toelatingsonderzoek. Lees meer over het indienen van een beroepsschrift. Of bekijk het Reglement College van Beroep voor de Examens.

Uitspraken

De volgende onderwerpen komen in de uitspraken aan bod:

Bindende afwijzing

Afwijzing extra herkansing

Beoordeling van resultaten

Afstuderen

Fraude, sancties

Start onderwijsonderdeel
 
Afwijzing vrijstelling

Tentamen overig

Diversen


Laatst bijgewerkt op 6 juli 2016.