Studentinfo

Vertrouwenspersonen

We hopen van niet, maar het kan je toch gebeuren. Dat je te maken hebt met ongewenst gedrag. Aanrakingen. Discriminerende opmerkingen. Flauwe of grove opmerkingen. Of zelfs seksuele intimidatie. Door een medestudent, een docent of andere medewerkers. Binnen Avans Hogeschool, op je stageplaats of bij je afstudeerbedrijf.
Vertel het aan een van de vertrouwenspersonen binnen Avans Hogeschool.

Je stelt je vragen. Of vertelt over je ervaringen. De vertrouwenspersoon luistert naar je en biedt informatie en advies.

Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Jouw privacy is dus gewaarborgd.

Ongewenst gedrag

De vertrouwenspersonen zijn er voor medewerkers en voor studenten die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Daaronder vallen alle vormen van:

  • intimidatie
  • seksuele intimidatie
  • discriminatie
  • agressie, geweld en pesten
  • psychosociale arbeidsbelasting
  • machtsmisbruik

Avansbeleid

Avans Hogeschool accepteert geen ongewenst gedrag binnen de organisatie. Daarom heeft Avans vertrouwenspersonen en is er een klachtenregeling. Het College van Bestuur van Avans Hogeschool vindt gewenst gedrag zo belangrijk, dat Avans zich heeft aangesloten bij Stichting KOMM, de Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs.

Afspraak maken

Klachten over ongewenst gedrag nemen wij zeer serieus. Vertel het ons als je te maken hebt met ongewenst gedrag. Je kiest zelf met welke vertrouwenspersoon je een gesprek wilt. Maak een afspraak met een vertrouwenspersoon. 

Laatst bijgewerkt op 7 mei 2014.