Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 59 resultaten

Examen- en Onderwijsregelingen Deeltijd 2017-2018

Studentinfo

In een Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat informatie over het onderwijs en de examens. Je leest welke rechten en plichten er gelden binnen jouw opleiding. Bij deeltijdopleidingen be...

Fraude, sancties

Studentinfo

Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bi...

Gedragscode anderstalig onderwijs

Studentinfo

Deze publicatie is een bijlage bij het studentenstatuut. Gedragscode anderstalig onderwijs Gedragscode anderstalig onderwijs