Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 57 resultaten

Fraude, sancties

Studentinfo

Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bij fraude Uitspraak beroep bi...

Gedragscode anderstalig onderwijs

Studentinfo

Deze publicatie is een bijlage bij het studentenstatuut. Gedragscode anderstalig onderwijs Gedragscode anderstalig onderwijs

Inschrijvingsvoorwaarden Avans Hogeschool

Studentinfo

In de inschrijvingsvoorwaarden zijn alle rechten en plichten rond je inschrijving geregeld. Je vindt er ook de voorwaarden voor collegegeldbetaling, tussentijdse uitschrijving en restitut...