Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 61 resultaten

Studentenstatuut

Studentinfo

Als student heb je rechten en plichten. In het Studentenstatuut van Avans Hogeschool zijn de rechten en verplichtingen van ingeschreven studenten vastgelegd. Van onderwijs tot rechtsbesch...

Toetsregeling Avans Hogeschool

Studentinfo

In de toetsregeling vind je alle regels rond het inschrijven voor en het maken van toetsen. Toetsregeling Avans Hogeschool Na-inschrijven voor toetsen (€ 20-regeling) Toetsregeling Ava...

Veiligheid voor studenten en medewerkers

Studentinfo

Hieronder vind je de flyer Veiligheid studenten en medewerkers. De flyer vertelt je wat je moet doen als je een onveilige sitatie tegenkomt binnen Avans. Veiligheid studenten en medewerk...