Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 64 resultaten

Studentenstatuut

Studentinfo

Als student heb je rechten en plichten. In het Studentenstatuut van Avans Hogeschool zijn de rechten en verplichtingen van ingeschreven studenten vastgelegd. Van onderwijs tot rechtsbesch...

Toetsregeling Avans Hogeschool

Studentinfo

Het team Roosters, Evenementen en Toetsplanning (RET) plant alle roosters en beheert de regelingen en procedures die daarvoor gelden. Op de pagina toetsplanning vind je de procedure Na-in...