Studentinfo

Algemene klachtenregeling voor studenten

21 augustus 2014

Avans Hogeschool heeft een klachtenloket. In de algemene klachtenregeling lees je meer over dit loket en over de procedure. Een klacht kun je kenbaar maken via het klachtenformulier. 

Er is ook een klachtenfunctionaris benoemd door het College van Bestuur. Deze probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Hij kan contact opnemen met de betrokkene en met de aangeklaagde. En desgewenst een onderzoek instellen.

In het Studentenstatuut is vastgelegd welke rechten en plichten studenten en medewerkers naar elkaar hebben en hoe zij zich op de hogeschool naar elkaar moeten gedragen.

Algemene klachtenregeling voor studenten

Soort
pdf
Publicatiedatum
21 aug 2014
Laatst bijgewerkt op 21 augustus 2014.