Studentinfo

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Hoe kan ik ? 83 resultaten

Beroepschrift indienen

Studentinfo

Je dient een beroepschrift in als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit. Denk aan beslissingen van een examencommissie met betrekking tot het al dan niet verlenen ...

Beursprogramma Erasmus+

Studentinfo

'Wie thuis blijft doet zichzelf tekort' en 'Een ervaring van onschatbare waarde, vooral voor je toekomst op de arbeidsmarkt.' Uitspraken van studenten die voor een opleiding of stage naar...

Bewijs van inschrijving

Studentinfo

Het kan voorkomen dat een instantie als een woningbouwvereniging, een kamerverhuurbedrijf, sportclub, een bank of een uitkeringsinstantie zoals verzekeringsbank of wezenpensioen bijvoorbe...

Bezwaar maken

Studentinfo

Je bent het niet eens met een besluit, genomen door of namens het College van Bestuur. Bijvoorbeeld een besluit over het collegegeldtarief of de hoogte van de toegekende financiële onders...

Bij calamiteit snel contact hebben

Studentinfo

Verplichte registratie van Internationale Reis- en contactgegevens op mobility.avans.nl Jaarlijks zijn er kleine of grotere problemen met studenten en medewerkers in het buitenland. De ui...