Studentinfo

Avans-mailadres koppelen aan tablet of smartphone

Je wilt je Avansmail lezen op je tablet of smartphone. Koppel dan je mailadres aan een mailapp op je device.

Let er op dat je je e-mailadres correct instelt: initialen.achternaam@student.avans.nl. Wanneer je initialen.achternaam@avans.nl invoert, kun je wel mail versturen maar niet ontvangen.

Laatst bijgewerkt op 15 augustus 2016.