Studentinfo

Assertiviteitstraining

Je bent gespannen en verlegen in allerlei situaties, waarin je (nieuwe) mensen ontmoet en iets met hen onderneemt. Je functioneert wel, maar je hebt veel last van spanning en verlegenheid, doordat je allerlei zaken niet durft te bespreken. Of je weet niet zo goed hoe je dingen het beste kunt zeggen om duidelijk te zijn voor anderen en om op te komen voor jezelf. Bij studie-activiteiten gaat het bijvoorbeeld om het lef zelf initiatief te nemen tot kennis maken met nieuwe studenten en docenten. Of voorstellen durven doen aan andere studenten over het samenwerken aan een opdracht. In deze situaties kan de angst dat anderen je kritisch beoordelen een grote rol spelen.

Inhoud

  • De deelname aan de cursusgroep levert een eerste oefensituatie op. Daarnaast gaan deelnemers oefenen met voor hen lastige (studie)situaties, waarin zij zich belemmerd voelen door angst.
  • Mensen met deze angstklachten onderschatten de kwaliteit van hun sociaal functioneren; zij overschatten de negatieve indruk die zij bij anderen achterlaten. Deelnemers gaan deze negatieve angstgedachten vervangen door meer realistische gedachten.
  • Er is aandacht voor het negatieve zelfbeeld, dat een deel van de deelnemers zal hebben, en de negatieve gedachten, die hiermee samenhangen.
  • Negatieve gedachten over jezelf en anderen kunnen leiden tot lichamelijke spanningsreacties, zoals zweten, trillen, blozen, hartkloppingen. Deze verschijnselen kunnen de angst voor het ‘afgaan voor anderen’ weer versterken. Om deze cirkel te doorbreken leren deelnemers ook een ontspanningstechniek.

  • Doordat de aandacht vaak gericht is op het eigen gedrag, missen mensen belangrijke informatie uit de omgeving. Deelnemers oefenen daarom met het richten van de aandacht op de omgeving.
  • In de cursus wordt verder geoefend met het voeren van gesprekken. Het beginnen en eindigen van een gesprek, het gebruiken van open en gesloten vragen en de eigen lichaamshouding zijn daarbij aandachtpunten. Hierbij is dus zowel het durven aan de orde alsook hoe je iets kunt zeggen in specifieke situaties. Hierbij komen de basisregels van assertiviteit steeds terug.

Studenten maken in het begin van de cursus hun persoonlijke wensen/leerdoelen duidelijk. De trainers houden hier rekening mee.

Duur

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur en daarnaast de opdrachten, die je tussendoor uitvoert.

Trainer 

Het studentendecanaat organiseert de training samen met externe professionals van Indigo Brabant, die de training uitvoeren.

Locaties en data

Zodra de data voor schooljaar 2017 - 2018 bekend zijn worden deze hier vermeld.

Voor wie

De training is er voor voltijd, deeltijd en duale studenten die ingeschreven staan bij Avans Hogeschool. 

Kosten

De eigen bijdrage voor de trainingsmaterialen is  € 30. 

Aanmelden

Maak een afspraak bij je studentendecaan. Dit gesprek is een intake om vast te stellen of dit de juiste training voor jou is. Na deze intake wordt jouw aanmelding pas definitief.

Meer info

Wil je meer weten of advies inwinnen, neem dan contact op met een van de studentendecanen van Avans Hogeschool. Informeer naar hun bereikbaarheid bij een van de Studenten Informatie Balies van Avans:
Locaties Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg: 088 - 525 75 50.  
Laatst bijgewerkt op 27 juni 2017.